Duurzaamheid

– iedereen kan er aan bijdragen –

Op deze website willen we naast berichten over activiteiten en nieuws in de wijk ook onze betrokkenheid bij milieu en duurzaamheid onder de aandacht brengen. Dat we voornemens zijn een werkgroep Milieu op te richten kunt u lezen bij de categorie Nieuws. Het gaat dan om een groep vrijwilligers die zich buigt over het milieu in de wijk, het onderhoud en de inrichting van groene plekken, de energietransitie en de gevolgen voor wijkbewoners, waterbeheer, de vervuiling van de wijk, de rol van het onderwijs bij zwerfafval, de inrichting van de buitengebieden (geen bedrijventerreinen maar natuur) en de vele andere zaken die op het gebied van milieu dichtbij huis aandacht vragen.

Binnen de artikelen onder de categorie duurzaamheid proberen we andere facetten van milieu beet te pakken. Dan gaat het om onderwerpen waar we als wijkbewoner maar ook als consument wat aan kunnen doen. We willen als wijkraad aandacht vragen voor een duurzamere samenleving. Nou ja, duurzame samenleving, dat is meteen heel groot. Duurzaamheid zit ‘m ook in kleine dingen. Iedereen kan er een bijdrage aan leveren. In kleine stapjes en op verschillende terreinen kan veel worden bereikt.

We willen op deze website met verschillende artikelen steeds een onderdeel belichten; vervoer, energie, kleding en textiel, groene en blauwe tuinen, lokaal producten kopen, biodiversiteit, spullen, dierlijke producten, eerlijke banken en verzekeraars, afval, zwerfafval, was- en schoonmaakmiddelen, water, milieukeurmerken en je persoonlijke ecologische voetafdruk. Met de informatie daarover hopen we onze wijkbewoners bewuster te maken en daarmee aan te sporen tot betere keuzes.

Ecologische voetafdruk; we leven op te grote voet

Wat wordt bedoeld met een ecologische voetafdruk? Dat is de impact (milieubelasting) die je levensstijl (reis-, consumptie- en afvalpatroon) heeft op de wereld, dus de ruimte die nodig is voor je levensstijl. De gemiddelde Nederlander heeft 4,9...

Lees meer

Duurzaamheidskeurmerken

Het aantal logo’s om aan te duiden dat een product duurzaam is, is explosief gegroeid. Wist je dat er wel 250 duurzaamheidslogo’s in omloop zijn? En wat zegt zo’n logo van een keurmerk? Een goed keurmerk zegt iets over eisen waaraan het product...

Lees meer

Was- en schoonmaakmiddelen

Was- en schoonmaakmiddelen zijn in de regel niet goed voor het milieu doordat er afvalstoffen in het water belanden. Maar er zijn middelen te koop die ecologisch zijn en milieuvriendelijk van samenstelling (allesreinigers, afwasmiddelen,...

Lees meer

Water

Water is een levensbehoefte. We kunnen geen dag zonder; wij als mens niet en dieren en planten ook niet. De wereld bestaat voor een heel groot deel uit water maar slechts een relatief klein deel daarvan is zoet water en daarom geschikt voor...

Lees meer

Dierlijke producten

Vlees Vlees heeft een enorme impact op de wereld. Denk dan niet alleen aan de stikstof (op o.a. natuurgebieden), CO2 in de lucht, maar ook aan het voer. Als koeien krachtvoer (soja) krijgen (en dat is bij de meeste boeren) is dat afkomstig van...

Lees meer

Zwerfval

Zwerfafval is afval dat mensen achter hebben gelaten in straten, op pleinen, in plantsoenen en parken. Al dat afval zorgt niet alleen voor een slecht imago van stad en streek maar is ook bijzonder slecht voor natuur en milieu. Het trekt...

Lees meer

Afval

In Nederland produceren we per persoon gemiddeld bijna 500 kilo afval per jaar. Dat is 41 kilo per maand, 10 kilo per week. Dat heeft een grote impact op onze wereld, zeg maar gerust dat het een wereldprobleem is. Veel van wat we weggooien is...

Lees meer

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen

Duurzaamheid is meer dan een consumptiepatroon. Ook de keuze die je maakt in bank en verzekeringsmaatschappij is van invloed. Verschillende organisatie doen gezamenlijk onderzoek naar de duurzaamheid van banken, verzekeringsmaatschappijen en...

Lees meer

Energie

In de winter je huis verwarmen kost veel fossiele energie als je een reguliere cv-ketel in gebruik hebt. Als je de verwarming structureel een graadje lager zet, kun je veel energie besparen. Die besparing is 6% per graad aan energie en tevens 6%...

Lees meer

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren en micro-organismen. Alles wat in de natuur leeft dus. En die verschillende planten en dieren zijn afhankelijk van elkaar. Ze vormen een ecosysteem. De wereld is afhankelijk van de vele...

Lees meer

Koop lokaal

De lokale winkelier heeft de omzet nodig en werkt in de regel mee aan een economie dicht bij huis. Bovendien hoef je geen grote afstanden af te leggen; alles lekker per fiets of te voet. Denk ook aan het straatbeeld. Hoe zouden dorpen en steden...

Lees meer

Spullen

Het meest vervuilend zijn we met onze ‘spullen-consumptie’. Minder spullen kopen is dan ook een goede manier om duurzamer te leven. En nog goed voor de portemonnee ook. Spullen via internetBij spullen denken we misschien als eerste aan plastic...

Lees meer

Kleding en textiel

Door minder kleding en textiel te kopen, kun je een grote stap zetten in een duurzamer leven. Want wist je dat de productie ervan in de regel erg vervuilend is? De kledingindustrie is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO2 uitstoot....

Lees meer

Vervoer

Corona werkt even niet mee om een goede keuze te maken voor een vervoermiddel. De fiets staat uiteraard op één. De fiets is ideaal voor kleine afstanden; voor de boodschappen bij de lokale winkelier en het winkelcentrum. En heb je de...

Lees meer

Blauwe tuinen

Het regent minder vaak, maar als het valt, dan komt het steeds vaker met bakken tegelijk uit de lucht. Het is zonde om dat kostbare water het riool in te laten stromen, als dat riool het al aan kan. En dan is niet alleen meer groen een...

Lees meer

Groene tuinen

Meer groen in tuin, buurt en stad is belangrijk. Planten en bomen zorgen bij verreweg de meeste mensen voor een prettig en ontspannen gevoel. Een groene tuin werkt rustgevend en vermindert stress Een groene tuin maakt bovendien de gevolgen van...

Lees meer