Selecteer een pagina

Nieuws uit uw wijk

 

–  Heikant-Quirijnstok  –

Buurtbijeenkomst verduurzaming woningen

Buurtbijeenkomst verduurzaming woningen
We hebben eerder aangekondigd dat we op 30 november – in vervolg op de bijeenkomst van 28 september – een tweede bijeenkomst zouden organiseren over de verduurzaming van woningen in de wijk Quirijnstok. Dat gaat helaas vanwege de coronasituatie niet door. Maar er komt nog zeker een tweede bijeenkomst. Zodra het mogelijk is, maken we een nieuwe datum bekend. Volg daarvoor de berichten op deze website en in de wijkkrant.

Lees meer

Een mestfabriek in Tilburg-Noord?

De wijkraden schrikken zich een hoedje en nemen contact op met de eigen wijkwethouder Rik Grashoff. Dan blijkt – volgens de informatie van de wethouder – dat ook voor de gemeenteraad de publicatie een verrassing is.
Teken de petitie.

Lees meer

Atletiekaccommodatie Attila verhuist niet naar Noord

Vanwege de vergaande plannen voor een nieuwe woonwijk in Stappegoor, heeft de gemeente het afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar het verplaatsen van Attila, de atletiekaccommodatie die gevestigd is op Stappegoor. Er werden uiteindelijk...

Lees meer

Van Manifest naar doorbraakinitiatieven en ForwART

Het was in 2017 dat de wijkraden in samenspraak met enkele professionele organisaties het Manifest Op naar nieuw Noord hebben opgesteld. Dat Manifest is verspreid naar meerdere organisaties waaronder (en niet in de laatste plaats) de...

Lees meer

Wagnerplein

Het Wagnerplein wordt over enkele jaren nogmaals fors uitgebreid. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken het komende half jaar de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. De gemeente heeft een website geopend waar antwoord wordt...

Lees meer

Kinderfietsenplan

De inleveractie van kinderfietsen was eenmalig op zondag 17 oktober 2021 maar dat wil niet zeggen dat we nu niets meer doen om kinderen die dat nodig hebben, aan een fiets te helpen. In onze wijk is een organisatie actief die fietsen die anderen...

Lees meer

Prijswinnaars wijkquiz Heikant bekend

Speel mee met de quiz waarin de wijk “Heikant” centraal staat. Alleen of in teamverband. Een quiz met open vragen, meerkeuzevragen, foto’s en zoekopdrachten in de wijk.

Lees meer

Verlenging van ‘coronavaccinatie zonder afspraak’

Sinds 16 augustus kunnen mensen zich gratis en zonder afspraak voor de eerste prik laten vaccineren tegen corona bij Willem II stadion in Tilburg. Omdat hier goed gebruik van is gemaakt, is dit aanbod verlengd t/m november 2021. In deze link...

Lees meer

Overlast van ratten in de wijken

Er komen steeds meer berichten dat er ratten zijn gesignaleerd in de wijken. Ze bevinden zich rondom woningen, in parken maar ook op het Wagnerplein zijn ze getraceerd.

Lees meer

Heikant: een Wereldwijk | 3 september t/m 3 oktober

Stichting Straat organiseert met bewoners, organisaties en ondernemers uit de Heikant het culturele evenement Heikant: een Wereldwijk. Van 3 september t/m 3 oktober vinden in de wijk allerlei activiteiten plaats. Dit programma is gebaseerd op de geschiedenis van de Heikant, bewonersverhalen en bijzondere plekken.

Lees meer

Stand van zaken arbeidsmigrantenhuisvesting

In de afgelopen twee jaren hebben we u geïnformeerd over de plannen voor een accommodatie voor arbeidsmigranten aan de Bundersestraat. Allereerst waren er de bijeenkomsten met de omwonenden, daarna de zienswijzen op het bestemmingsplan, de...

Lees meer

Standbeeld Peerke Donders

Wij bewoners van Tilburg-Noord zijn trots op de man die in Tilburg is geboren en zijn leven ten dienste heeft gesteld van de melaatsen in Suriname.

Lees meer

Muurschilderingen in de stad

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook professionele muurschilderingen in de stad. De gemeente denkt zelfs dat het de veiligheid van de omgeving ten goede komt en de locaties schoner houdt.

Lees meer

Mobiele Recyclestraat

Een mooi initiatief van de gemeente is de Mobiele Recyclestraat. Het gaat om een inzamelcontainer (op zonne-energie) die op verschillende plekken en tijdstippen (roulerend) binnen de gemeente wordt geplaatst.

Lees meer

Oprichting werkgroep milieu

De Noordraad is op zoek naar wijkbewoners die samen met andere geïnteresseerden aan de slag willen met een nieuw op te richten werkgroep Milieu. Milieu in brede zin want we willen daar verschillende werkgebieden in onder brengen. We denken aan...

Lees meer

Noord Schoon

Op stedelijk niveau krijgt het onderwerp zwerfafval steeds meer aandacht. De gemeente heeft voor onze wijken eind 2019 de aftrap gegeven van het project NOORD SCHOON. Daarbij werken de gemeente, het BAT, GroenXtra (Diamantgroep), ContourdeTwern,...

Lees meer

BuitenBeter App is nu Fixi-App

Ben je buiten en zie situaties die niet zo best zijn, zoals bijzettingen bij containers, illegale dumpingen van afval, een kapotte lantaarnpaal, een onveilig trottoir, een omgevallen boom, et cetera, meld het dan bij de gemeente.

Lees meer

Bomenkap Quirijnstok

Het was schrikken toen in januari de bewonersbrief bij de Noordraad binnenkwam over de kap van 53 bomen in de wijk Quirijnstok (Ingenhovenlaan, Ruynemanstraat, Van Tetterodestraat, Van Kalmthoutlaan).

Lees meer

Kuierrondjes

De gemeente is gestart met de aanleg van kuierrondjes. Het eerste route is (met het aanleveren van deze tekst bij de redactie) net klaar.

Lees meer

Proeftuin (aardgasvrij) Quirijnstok

De rijksoverheid is in 2018 gestart met de eerste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. In totaal werd voor 27 proeftuinen subsidie toegekend, waarvan één in Tilburg-Noord. De gemeente ging hiervoor met 3 deelprojecten van start:...

Lees meer

De zon keert terug ……………

In de natuur kennen we warme en trieste dagen, kale bomen en velden vol bloemen, elk jaar weer. Als gemeenschap zitten we op dit moment in een moeilijke tijd. Door de lockdown voelen we ons opgesloten; erger nog, we ondervinden ziekte en verlies...

Lees meer

Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Heeft u het adres nodig van de huisartsenpost of van één van de wijkcentra in Tilburg-Noord? Deze kunt u vanaf nu vinden op de deurhanger ‘Informatie voor ouderen in Tilburg-Noord’ of op de website van de wijkraden, www.noordraad.nl (categorie...

Lees meer

Wijkraden in gesprek met wethouder Lahlah

Over armoedebeleid, bestaanszekerheid en de sociale ontwikkelingen in Noord Op 9 december heeft een delegatie van beide wijkraden gesproken met wethouder Esmah Lahlah. Onderwerp van het gesprek was de nota Bestaanszekerheid. Ook werd van de...

Lees meer

Gaswinning Loon op zand en Tilburg-Noord

De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy eind 2018 toestemming gegeven voor (verlenging en uitbreiding van) gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat om het gasveld dat loopt van Loon op Zand tot onder de...

Lees meer

Brief wijkraden Noord aan het college

In de Najaarsconferentie die in 2017 werd georganiseerd in Het Ronde Tafelhuis onder voorzitterschap van de oud-burgemeester Peter Noordanus, is met name door hem aangedrongen op concrete acties voor de verbetering van de leefsituatie in...

Lees meer

Verkeerssituatie Wagnerplein

De verkeerssituatie rondom het Wagnerplein is al sinds de zomer van 2019 een onderwerp van gesprek tussen het bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad, de Winkeliersvereniging Wagnerplein en de gemeente. We zijn nu in een volgende fase...

Lees meer

Nieuwe werkgroep in Tilburg-Noord

Op initiatief van Shamarke Abdirahman is door een groepje familie en vrienden een stichting in het leven geroepen die zich inzet voor humanitaire hulp aan Somalië, met name in Galmudug en Puntland. Dit is een gebied waar nog steeds...

Lees meer

Duurzame initiatieven Stokhasselt

Met het onderwerp duurzaamheid zijn we bij Stokhasselt aan het juiste adres. Want er gebeurt verrassend veel op dat gebied. Er worden heel veel initiatieven genomen op het terrein van hergebruik en reparatie en er wordt zelfs hulp geboden bij...

Lees meer

GGD-onderzoek jongeren

De GGD in de regio Hart van Brabant heeft onderzoek gedaan -zoals de GGD dat elke vier jaar doet - naar de gezondheid van jongeren. Via een vragenlijst worden jongeren tussen 12 en 18 jaar gemonitord. De resultaten zijn verwerkt en per stad,...

Lees meer

Jongeren en Corona

Jongerennetwerk Samen met de Jeugd heeft onderzoek gedaan naar hoe jongeren deze coronaperiode beleven en welke positieve en negatieve ervaringen zij hebben opgedaan. 140 jongeren vulden een vragenlijst in. Daarvan waren er 54 jonger dan 18 jaar...

Lees meer

Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

In een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van verschillende organisaties waaronder de wijkraden, is het idee ontstaan om in Tilburg-Noord een werkgroep op te richten die in kaart gaat brengen welke organisaties op allerlei terreinen er...

Lees meer

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Aaron ondersteunt al langer mensen als ze problemen hebben met hun computer. Hij is pas afgestudeerd als ICT-er en vindt het leuk dit voor mensen te doen. Tegelijkertijd zoekt hij naar een mogelijkheid om zijn eigen inkomen te verdienen....

Lees meer

Lemononderzoek: Hoe staan we ervoor in Tilburg-Noord

Het antwoord op die vraag wordt mede door u gegeven. Om de twee jaar wordt namelijk in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in onze stad. Het gaat om het zogenaamde Lemon-onderzoek waarbij...

Lees meer

Verwijs Telefonisch Spreekuur

Heeft u vragen of problemen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken? Of kunt u hulp gebruiken? Dan bent u bij Verwijs aan het juiste adres Iedere maandag- en vrijdagochtend kunt u van 09:00 tot 11:30 uur in Het Ronde Tafelhuis terecht. Een team...

Lees meer

Stichting leergeld verruimt tijdelijk mogelijkheden

Voor sommige ouders wordt het mogelijk bij Stichting Leergeld een laptop voor thuis aan te vragen. De stichting heeft in verband met schoolkinderen die thuis onderwijs moeten volgen, de mogelijkheden voor een laptop verruimt. Het gaat om een...

Lees meer

Ambassadrices: Zorg voor de toekomst van onze kinderen

Wie zich verdiept in de kansen van de vele kinderen in Noord, weet dat die voor een aantal van hen op voorhand minder zijn. Daarom maken scholen zich druk over de voor- en vroegschoolse opvoeding. Maar dat kunnen ze niet alleen. Daarom wordt...

Lees meer

Sociaal meldpunt tilburg

Sinds 1 januari is het meldpunt sociaal meldpunt Tilburg gestart. Een onafhankelijk meldpunt waar inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout terecht kunnen met vragen en meldingen op het gebied van het Sociaal domein. Dus over de WMO,...

Lees meer

Verkeersdrukte sweelincklaan

De Sweelincklaan is door de jaren heen een doorgaande weg geworden met niet alleen steeds meer personenauto’s maar ook veel meer vrachtverkeer. De Noordraad heeft al eerder aan de bel getrokken over de toename van zwaar verkeer. De wijkregisseur...

Lees meer

Wijkraad stokhasselt zoekt secretaris

De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen. Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je...

Lees meer

Voorlichting zwerfafval basisscholen

Een groepje vrijwilligers is gestart met het project om aan de groepen 8 van alle basisscholen in Tilburg-Noord voorlichting te geven over zwerfafval. We hebben daarvoor leuk lesmateriaal verzameld (met een quiz en filmpjes) en gaan met de...

Lees meer