Nieuws uit uw wijk

 

–  Heikant-Quirijnstok  –

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

LAPTOPS GESCHONKEN

Het is een fijn gevoel als je mensen blij kunt maken die zelf hun probleem niet op kunnen lossen. Veel ouders met een krappe beurs weten niet hoe ze aan een laptop voor hun schoolgaande kinderen moeten komen. Natuurlijk, Stichting Leergeld...

Lees meer

MOB-evenemententerrein

In vorige edities van de wijkkrant hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de gemeente Tilburg om van het MOB-Complex aan de IJpelareweg (in noord, aan de overzijde van de Midden-Brabantweg) een evenemententerrein te maken. Het gebied is...

Lees meer

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2023

Voor het eerst sinds twee jaren, was het voor de wijkraden weer mogelijk om een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Dit jaar samen met ContourdeTwern in De Symfonie. Na het uitspreken van de goede wensen in het algemeen en vooral voor de...

Lees meer

Maria Antonietta Gallo: Wijkburger 2022

Al jaren was Maria Antonietta Gallo vanachter haar voordeur in de Sibeliusflat bezig met inzamelen en doneren van kinderkleding. Ze is bescheiden, gaf daar geen ruchtbaarheid aan en deed dit werk binnen haar eigen netwerk van basisschool De...

Lees meer

Zwerfafval ruimen met een groep

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo’n dertien gemotiveerde personen die om de paar weken (op dinsdag, woensdag of donderdag) een middag de handen uit de...

Lees meer

DE INFORMATIEMARKTEN HEBBEN VEEL OPGELEVERD

De informatiemarkten die in mei en juni in de drie wijken in Tilburg-Noord zijn gehouden, hebben ons als organisatoren veel informatie opgeleverd. Informatie en wensen die bezoekers via vragenlijsten post-its bij ons hebben achtergelaten....

Lees meer

Subsidies en leningen voor energiebesparende maatregelen

Het kabinet heeft besloten de subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen aan te passen. Eerder waren woningeigenaren verplicht om twee maatregelen te nemen om voor subsidie in aanmerking te komen (bijvoorbeeld verschillende isolaties of...

Lees meer

Laatste stand mestfabriek

De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en de wijkraden in noord hebben ruim een jaar geleden een intrekkingsverzoek ingediend van de natuur- en omgevingsvergunning (op basis van de Wet Natuurbescherming). Het gaat om de bouw van een...

Lees meer

Opvang Oekraïners aan De Schans

Op dit moment worden zo’n 80-100 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het voormalig wijkcentrum De Schans 123. De oorlog in Oekraïne en de vele mensen (vooral vrouwen en kinderen) die het land wilden ontvluchten, waren voor de bewoners van De...

Lees meer

Hoogspanningsleidingen TenneT

We hebben u al eerder geïnformeerd over de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk door TenneT, landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet. Het gaat vooral om het traject tussen Tilburg-Noord en Best. De vraag naar...

Lees meer

Verslag informatiemarkten Noord

Van de drie informatiemarkten is een gezamenlijk verslag gemaakt. Daarin zijn ook (als bijlage) alle aanbevelingen en voorstellen opgenomen die de bezoekers hebben aangereikt. Met deze punten gaan de wijkraden maar ook de gemeente aan de...

Lees meer

Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in Noord is er in 2018 juist gekomen door onze inzet. Er waren destijds weinig bewoners uit Noord die...

Lees meer

Bestaanszekerheid

Afgelopen voorjaar kregen enkele vertegenwoordigers van de wijkraden een uitnodiging om met een beleidsmedewerker van de gemeente te komen praten over armoede in Tilburg-Noord. De aanleiding was de bezorgdheid van de wijkraden over het grote...

Lees meer

Gebiedsperspectief Noord

Tijdens de informatiemarkt in De Symfonie hebben de stedenbouwkundige en procesmanager stedelijke ontwikkeling uitleg gegeven over de start van het proces voor het gebiedsperspectief voor Tilburg-Noord. In de Update Stedelijke...

Lees meer

Lemononderzoek

Lemononderzoek Eind 2021 is opnieuw het Lemononderzoek gedaan in de gemeente Tilburg. Het gaat om een onderzoek onder de bewoners waarbij de beleving van leefbaarheid wordt gemeten. Zo’n 60.000 bewoners in de gemeente Tilburg hebben een...

Lees meer

Van Manifest naar doorbraakinitiatieven en ForwART

Het was in 2017 dat de wijkraden in samenspraak met enkele professionele organisaties het Manifest Op naar nieuw Noord hebben opgesteld. Dat Manifest is verspreid naar meerdere organisaties waaronder (en niet in de laatste plaats) de...

Lees meer

Overlast van ratten in de wijken

Er komen steeds meer berichten dat er ratten zijn gesignaleerd in de wijken. Ze bevinden zich rondom woningen, in parken maar ook op het Wagnerplein zijn ze getraceerd.

Lees meer

Muurschilderingen in de stad

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook professionele muurschilderingen in de stad. De gemeente denkt zelfs dat het de veiligheid van de omgeving ten goede komt en de locaties schoner houdt.

Lees meer

Noord Schoon

Op stedelijk niveau krijgt het onderwerp zwerfafval steeds meer aandacht. De gemeente heeft voor onze wijken eind 2019 de aftrap gegeven van het project NOORD SCHOON. Daarbij werken de gemeente, het BAT, GroenXtra (Diamantgroep), ContourdeTwern,...

Lees meer

Kuierrondjes

De gemeente is gestart met de aanleg van kuierrondjes. Het eerste route is (met het aanleveren van deze tekst bij de redactie) net klaar.

Lees meer

Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Heeft u het adres nodig van de huisartsenpost of van één van de wijkcentra in Tilburg-Noord? Deze kunt u vanaf nu vinden op de deurhanger ‘Informatie voor ouderen in Tilburg-Noord’ of op de website van de wijkraden, www.noordraad.nl (categorie...

Lees meer

Wijkraden in gesprek met wethouder Lahlah

Over armoedebeleid, bestaanszekerheid en de sociale ontwikkelingen in Noord Op 9 december heeft een delegatie van beide wijkraden gesproken met wethouder Esmah Lahlah. Onderwerp van het gesprek was de nota Bestaanszekerheid. Ook werd van de...

Lees meer

Duurzame initiatieven Stokhasselt

Met het onderwerp duurzaamheid zijn we bij Stokhasselt aan het juiste adres. Want er gebeurt verrassend veel op dat gebied. Er worden heel veel initiatieven genomen op het terrein van hergebruik en reparatie en er wordt zelfs hulp geboden bij...

Lees meer

Verwijs Telefonisch Spreekuur

Heeft u vragen of problemen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken? Of kunt u hulp gebruiken? Dan bent u bij Verwijs aan het juiste adres Iedere maandag- en vrijdagochtend kunt u van 09:00 tot 11:30 uur in Het Ronde Tafelhuis terecht. Een team...

Lees meer

Wijkraad stokhasselt zoekt secretaris

De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen. Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je...

Lees meer