Nieuws uit uw wijk

 

–  Heikant-Quirijnstok  –

Buitenspeelgoed Basisscholen

De wijkraden hebben dit najaar de bassischolen in Stokhasselt en Vlashof ondersteund met een financiële bijdrage van € 1000,- per school voor de aanschaf van buitenspeelgoed. Vanwege de coronapandemie konden de wijkraden minder activiteiten en...

Lees meer

Gaswinning Loon op zand en Tilburg-Noord

De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy eind 2018 toestemming gegeven voor (verlenging en uitbreiding van) gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat om het gasveld dat loopt van Loon op Zand tot onder de...

Lees meer

Brief wijkraden Noord aan het college

In de Najaarsconferentie die in 2017 werd georganiseerd in Het Ronde Tafelhuis onder voorzitterschap van de oud-burgemeester Peter Noordanus, is met name door hem aangedrongen op concrete acties voor de verbetering van de leefsituatie in...

Lees meer

Verkeerssituatie Wagnerplein

De verkeerssituatie rondom het Wagnerplein is al sinds de zomer van 2019 een onderwerp van gesprek tussen het bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad, de Winkeliersvereniging Wagnerplein en de gemeente. We zijn nu in een volgende fase...

Lees meer

Wadi Heikant 2

Het is zover; de wadi bij zorgcentrum De Heikant krijgt een facelift. Dit voorjaar heeft de gemeente haar plannen gepresenteerd. En die plannen zijn verrassend. De eerste fase is nu gestart met de aanleg van een leuk slingerend wandelpad. Dat...

Lees meer

Speeltoestellen Basisscholen

De wijkraden hebben dit najaar de bassischolen in Stokhasselt en Vlashof ondersteund met een financiële bijdrage voor nieuwe buitenspeeltoestellen op de schoolpleinen. Vanwege de coronapandemie konden de wijkraden minder activiteiten en...

Lees meer

Kuierroutes

De gemeente gaat voor ouderen en liefhebbers van korte wandelingen drie kuierrondjes aanleggen in Tilburg-Noord. Twee daarvan worden mogelijk al in november gerealiseerd. De routes krijgen een herkenbare eigen kleur en zijn ongeveer 1 tot 1,5 km...

Lees meer

Manifestatie afgelast

Op 4, 8 en 13 oktober hebben wij de wijkbewoners via een flyer en de wijkkrant van september uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in Tilburg Noord en de toekomst van...

Lees meer

Wie Wordt Wijkburger 2020?

Elk jaar wordt de verkiezing van de wijkburger Tilburg-Noord gehouden. Die eer valt ten deel aan de persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan Tilburg-Noord. Dit kan iemand zijn, die hier woont maar het kan ook iemand...

Lees meer

Wijkraden sponsoren projecten in Noord

Vanwege het coronavirus konden verschillende activiteiten die de wijkraden gepland hadden niet doorgaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om het Parkfestival in het Ypelaerpark, het Zomerfestival rondom De...

Lees meer

Nieuwe werkgroep in Tilburg-Noord

Op initiatief van Shamarke Abdirahman is door een groepje familie en vrienden een stichting in het leven geroepen die zich inzet voor humanitaire hulp aan Somalië, met name in Galmudug en Puntland. Dit is een gebied waar nog steeds...

Lees meer

Duurzame initiatieven Stokhasselt

Met het onderwerp duurzaamheid zijn we bij Stokhasselt aan het juiste adres. Want er gebeurt verrassend veel op dat gebied. Er worden heel veel initiatieven genomen op het terrein van hergebruik en reparatie en er wordt zelfs hulp geboden bij...

Lees meer

Noord Schoon

Op stedelijk niveau krijgt het onderwerp steeds meer aandacht. We hebben nu het project NOORD SCHOON. Daarbij werken het BAT, GroenXtra (Diamantgroep), ContourdeTwern, WonenBreburg en actieve individuele vrijwilligers met elkaar samen en wordt...

Lees meer

GGD-onderzoek jongeren

De GGD in de regio Hart van Brabant heeft onderzoek gedaan -zoals de GGD dat elke vier jaar doet - naar de gezondheid van jongeren. Via een vragenlijst worden jongeren tussen 12 en 18 jaar gemonitord. De resultaten zijn verwerkt en per stad,...

Lees meer

Jongeren en Corona

Jongerennetwerk Samen met de Jeugd heeft onderzoek gedaan naar hoe jongeren deze coronaperiode beleven en welke positieve en negatieve ervaringen zij hebben opgedaan. 140 jongeren vulden een vragenlijst in. Daarvan waren er 54 jonger dan 18 jaar...

Lees meer

Wadi Heikant

De bewoners van en in de omgeving van zorgcentrum De Heikant hebben vooral het afgelopen jaar te kennen gegeven niet blij te zijn met de huidige staat van de wadi. Er staat al lange tijd geen water meer in en van aantrekkelijk groen is geen...

Lees meer

Bezoek Grapperhaus Tilburg-Noord

De minister van Justitie en Veiligheid mr. F. Grapperhaus bracht donderdag 2 juli samen met de burgemeester van Tilburg, Th. Weterings een bezoek aan Tilburg-Noord om te praten met de wijkraad, jongerenwerkers en bewoners over Noord. Onderwerp...

Lees meer

Wagnerplein

Enige tijd geleden - in de maand februari – heeft de gemeente een drietal camera’s geplaatst om het verkeer te monitoren. Het betrof de verkeerssituatie bij de Brucknerlaan-Beethovenlaan, de ontsluiting van het parkeerterrein aan de oostzijde...

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

De wijkraden in Tilburg-Noord (Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stichting Wijkraad Stokhasselt) hebben in juni een gezamenlijk zienswijze ingediend bij de gemeente op de plannen om een wooncomplex voor arbeidsmigranten te bouwen aan de...

Lees meer

Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

In een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van verschillende organisaties waaronder de wijkraden, is het idee ontstaan om in Tilburg-Noord een werkgroep op te richten die in kaart gaat brengen welke organisaties op allerlei terreinen er...

Lees meer

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Aaron ondersteunt al langer mensen als ze problemen hebben met hun computer. Hij is pas afgestudeerd als ICT-er en vindt het leuk dit voor mensen te doen. Tegelijkertijd zoekt hij naar een mogelijkheid om zijn eigen inkomen te verdienen....

Lees meer

Lemononderzoek: Hoe staan we ervoor in Tilburg-Noord

Het antwoord op die vraag wordt mede door u gegeven. Om de twee jaar wordt namelijk in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in onze stad. Het gaat om het zogenaamde Lemon-onderzoek waarbij...

Lees meer

Verwijs Telefonisch Spreekuur

Heeft u vragen of problemen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken? Of kunt u hulp gebruiken? Dan bent u bij Verwijs aan het juiste adres Iedere maandag- en vrijdagochtend kunt u van 09:00 tot 11:30 uur in Het Ronde Tafelhuis terecht. Een team...

Lees meer

Stichting leergeld verruimt tijdelijk mogelijkheden

Voor sommige ouders wordt het mogelijk bij Stichting Leergeld een laptop voor thuis aan te vragen. De stichting heeft in verband met schoolkinderen die thuis onderwijs moeten volgen, de mogelijkheden voor een laptop verruimt. Het gaat om een...

Lees meer

Ambassadrices: Zorg voor de toekomst van onze kinderen

Wie zich verdiept in de kansen van de vele kinderen in Noord, weet dat die voor een aantal van hen op voorhand minder zijn. Daarom maken scholen zich druk over de voor- en vroegschoolse opvoeding. Maar dat kunnen ze niet alleen. Daarom wordt...

Lees meer

Oprichting werkgroep milieu

De Noordraad is op zoek naar wijkbewoners die samen met andere geïnteresseerden aan de slag willen met een nieuw op te richten werkgroep Milieu. Milieu in brede zin want we willen daar verschillende werkgebieden in onder brengen. We denken aan...

Lees meer

Noordraad zoekt beheerder website

Voor deze nieuwe website is de Noordraad op zoek naar een vrijwilliger die het beheer op zich wil nemen. Het gaat om het functioneel beheer en dan vooral het plaatsen van onze artikelen en foto’s. Ben je digitaal handig en ben je bereid deze...

Lees meer

Sociaal meldpunt tilburg

Sinds 1 januari is het meldpunt sociaal meldpunt Tilburg gestart. Een onafhankelijk meldpunt waar inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout terecht kunnen met vragen en meldingen op het gebied van het Sociaal domein. Dus over de WMO,...

Lees meer

Verkeersdrukte sweelincklaan

De Sweelincklaan is door de jaren heen een doorgaande weg geworden met niet alleen steeds meer personenauto’s maar ook veel meer vrachtverkeer. De Noordraad heeft al eerder aan de bel getrokken over de toename van zwaar verkeer. De wijkregisseur...

Lees meer

Wijkraad stokhasselt zoekt secretaris

De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen. Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je...

Lees meer

Voorlichting zwerfafval basisscholen

Een groepje vrijwilligers is gestart met het project om aan de groepen 8 van alle basisscholen in Tilburg-Noord voorlichting te geven over zwerfafval. We hebben daarvoor leuk lesmateriaal verzameld (met een quiz en filmpjes) en gaan met de...

Lees meer

Gaswinning Waalwijk, Loon op Zand, Tilburg-Noord

De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en dat door middel van...

Lees meer

En de wijkburger 2019 is …..

de Werkgroep Activiteiten Stokhasselt, bestaande uit Michel de Kievit, Wil Groenewoudt en Ed v.d. Mijden. De Werkgroep Activiteiten staat aan de basis van diverse kleine en grote activiteiten in De Ypelaer en omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld...

Lees meer