Nieuws uit uw wijk

 

–  Heikant-Quirijnstok  –

Muziek- en dansmiddag 6 november met The Golddiggers

Op zondagmiddag 6 november organiseert de Noordraad Heikant - Quirijnstok weer een gezellige muziek- en dansmiddag met The Golddiggers. De toegang is gratis. Evenals de koffie en thee en zoals u gewend bent zorgen we voor enkele hapjes...

Lees meer

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

De Familiedagen op de eerste zondag van de maand in wijkcentrum De Ypelaer zijn weer opgestart. De familiedagen met vrijmarkt worden gehouden van 12:00 tot 16:00 uur. De toegang daarvoor is gratis. In de ontmoetingsruimte wordt van 12:00 tot...

Lees meer

Opvang Oekraïners aan De Schans

Op dit moment worden zo’n 80-100 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het voormalig wijkcentrum De Schans 123. De oorlog in Oekraïne en de vele mensen (vooral vrouwen en kinderen) die het land wilden ontvluchten, waren voor de bewoners van De...

Lees meer

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

De Familiedagen op de eerste zondag van de maand in wijkcentrum De Ypelaer zijn weer opgestart. De familiedagen met vrijmarkt worden gehouden van 12:00 tot 16:00 uur. De toegang daarvoor is gratis. In de ontmoetingsruimte wordt van 12:00 tot...

Lees meer

Energietoeslag

Bijna dagelijks horen en zien we dat de prijzen voor energie enorm stijgen. Voor velen stijgen de prijzen tot boven draagkracht. De gemeente helpt de mensen met de laagste inkomens maar zij weet niet van elke inwoner wat zijn/haar financiële...

Lees meer

Hoogspanningsleidingen TenneT

We hebben u al eerder geïnformeerd over de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk door TenneT, landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet. Het gaat vooral om het traject tussen Tilburg-Noord en Best. De vraag naar...

Lees meer

Planteam Wagnerplein

Bij de plannen voor de herontwikkeling van het Wagnerplein willen de gemeente en BPD, de bewoners in de omgeving in een vroeg stadium betrekken. Daarom is in overleg met de wijkraden besloten een planteam Wagnerplein op te richten. Het is een...

Lees meer

Verslag informatiemarkten Noord

Van de drie informatiemarkten is een gezamenlijk verslag gemaakt. Daarin zijn ook (als bijlage) alle aanbevelingen en voorstellen opgenomen die de bezoekers hebben aangereikt. Met deze punten gaan de wijkraden maar ook de gemeente aan de...

Lees meer

Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in Noord is er in 2018 juist gekomen door onze inzet. Er waren destijds weinig bewoners uit Noord die...

Lees meer

Bestaanszekerheid

Afgelopen voorjaar kregen enkele vertegenwoordigers van de wijkraden een uitnodiging om met een beleidsmedewerker van de gemeente te komen praten over armoede in Tilburg-Noord. De aanleiding was de bezorgdheid van de wijkraden over het grote...

Lees meer

Gebiedsperspectief Noord

Tijdens de informatiemarkt in De Symfonie hebben de stedenbouwkundige en procesmanager stedelijke ontwikkeling uitleg gegeven over de start van het proces voor het gebiedsperspectief voor Tilburg-Noord. In de Update Stedelijke...

Lees meer

Informatiemarkt Heikant-Vlashof

De informatieavond in het Ronde Tafelhuis voor Heikant/Vlashof had een andere opzet dan de overige bijeenkomsten. Hier was het de bedoeling dat de bezoekers zich vooraf via e-mail zouden opgeven. Er was namelijk een actieve rol weggelegd voor de...

Lees meer

Informatiemarkt Heikant-Quirijnstok

In Quirijnstok en het oostelijk deel van de Heikant hebben bewoners duidelijk aangegeven dat er aandacht moet worden besteed aan verduurzaming van woningen, woonomgeving en het plan van de gemeente om in Tilburg-Noord 5000 extra woningen te...

Lees meer

Informatiemarkt Stokhasselt-Vlashof

Voor de wijk Stokhasselt met daarbij de buurt Vlashof is naar aanleiding van gesprekken met bewoners en op basis van de ervaringen van de organiserende organisaties, gekozen voor de volgende thema's: woningbouwplannen van de gemeente/de plannen...

Lees meer

Lemononderzoek

Lemononderzoek Eind 2021 is opnieuw het Lemononderzoek gedaan in de gemeente Tilburg. Het gaat om een onderzoek onder de bewoners waarbij de beleving van leefbaarheid wordt gemeten. Zo’n 60.000 bewoners in de gemeente Tilburg hebben een...

Lees meer

Werkgroep Senioren

Werkgroep Senioren Senioren Nieuw Noord (SNN) is een werkgroep van de wijkraden in Tilburg‑Noord. SNN is tevens een platform voor alle professionele organisaties in onze wijk die zich bezig houden met ouderen. Wij zijn er voor alle ouderen...

Lees meer

Sport- en spelmaterialen gratis te leen

Onder het motto: "Sport toegankelijk maken voor iedereen” hebben Decathlon Tilburg, Contourdetwern en Self de handen ineengeslagen en twee containers gevuld met sport -en spel materialen voor jong en oud. De materialen kunnen vanaf 21 maart...

Lees meer

Een mestfabriek in Tilburg-Noord?

De wijkraden schrikken zich een hoedje en nemen contact op met de eigen wijkwethouder Rik Grashoff. Dan blijkt – volgens de informatie van de wethouder – dat ook voor de gemeenteraad de publicatie een verrassing is.
Teken de petitie.

Lees meer

Burgerparticipatie bij uitbreiding Wagnerplein

Het Wagnerplein krijgt over enkele jaren opnieuw een uitbreiding. Projectontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken de mogelijkheden van een uitbreidingsplan en op korte termijn volgen besluiten.

Lees meer

Van Manifest naar doorbraakinitiatieven en ForwART

Het was in 2017 dat de wijkraden in samenspraak met enkele professionele organisaties het Manifest Op naar nieuw Noord hebben opgesteld. Dat Manifest is verspreid naar meerdere organisaties waaronder (en niet in de laatste plaats) de...

Lees meer

Wagnerplein

Het Wagnerplein wordt over enkele jaren nogmaals fors uitgebreid. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken het komende half jaar de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. De gemeente heeft een website geopend waar antwoord wordt...

Lees meer

Kinderfietsenplan

De ANWB heeft in oktober een inleveractie van kinderfietsen opgezet. Die actie was eenmalig op zondag 17 oktober 2021 maar wist u dat we in Tilburg-Noord al lange tijd bezig zijn om kinderen die dat nodig hebben, aan een fiets te helpen? In onze...

Lees meer

Overlast van ratten in de wijken

Er komen steeds meer berichten dat er ratten zijn gesignaleerd in de wijken. Ze bevinden zich rondom woningen, in parken maar ook op het Wagnerplein zijn ze getraceerd.

Lees meer

Muurschilderingen in de stad

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook professionele muurschilderingen in de stad. De gemeente denkt zelfs dat het de veiligheid van de omgeving ten goede komt en de locaties schoner houdt.

Lees meer

Noord Schoon

Op stedelijk niveau krijgt het onderwerp zwerfafval steeds meer aandacht. De gemeente heeft voor onze wijken eind 2019 de aftrap gegeven van het project NOORD SCHOON. Daarbij werken de gemeente, het BAT, GroenXtra (Diamantgroep), ContourdeTwern,...

Lees meer

Kuierrondjes

De gemeente is gestart met de aanleg van kuierrondjes. Het eerste route is (met het aanleveren van deze tekst bij de redactie) net klaar.

Lees meer

Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Heeft u het adres nodig van de huisartsenpost of van één van de wijkcentra in Tilburg-Noord? Deze kunt u vanaf nu vinden op de deurhanger ‘Informatie voor ouderen in Tilburg-Noord’ of op de website van de wijkraden, www.noordraad.nl (categorie...

Lees meer

Wijkraden in gesprek met wethouder Lahlah

Over armoedebeleid, bestaanszekerheid en de sociale ontwikkelingen in Noord Op 9 december heeft een delegatie van beide wijkraden gesproken met wethouder Esmah Lahlah. Onderwerp van het gesprek was de nota Bestaanszekerheid. Ook werd van de...

Lees meer

Duurzame initiatieven Stokhasselt

Met het onderwerp duurzaamheid zijn we bij Stokhasselt aan het juiste adres. Want er gebeurt verrassend veel op dat gebied. Er worden heel veel initiatieven genomen op het terrein van hergebruik en reparatie en er wordt zelfs hulp geboden bij...

Lees meer

Verwijs Telefonisch Spreekuur

Heeft u vragen of problemen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken? Of kunt u hulp gebruiken? Dan bent u bij Verwijs aan het juiste adres Iedere maandag- en vrijdagochtend kunt u van 09:00 tot 11:30 uur in Het Ronde Tafelhuis terecht. Een team...

Lees meer

Wijkraad stokhasselt zoekt secretaris

De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen. Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je...

Lees meer