Wijkraad stokhasselt zoekt secretaris

De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen.
Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je hebt regelmatig vergaderingen die ook moeten worden genotuleerd en uitgewerkt. Naar aanleiding van een vorige oproep heeft zich wel een notuliste aangemeld, zij notuleert de wijkraadvergaderingen werkt ook de verslagen uit hetgeen het werk van de secretaris duidelijk verlicht.

Naast de reguliere maandelijkse vergadering zijn er nog vergaderingen met ContourdeTwern en met SWNN, Samenwerking Wijkraden Nieuw Noord. Die worden bij toerbeurt door deelnemers genotuleerd en uitgewerkt. Best wel een flinke klus maar leuk om te doen. Je leert er veel van over de wijk, over de werkers en vrijwilligers in de wijk, overige organisaties, de Voedselbank, de Ruilwinkel, de Kinderboerderij en nog veel meer.
Af en toe is er projectenoverleg en bestuurlijk overleg met de gemeente. Een leuke bijkomstigheid was de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe burgemeester.
Je kunt meehelpen met de activiteitencommissie, meedenken over Landschap Pauwels, industrieterrein Zwaluwenbunders, meepraten over projecten in de wijk, nieuwe projecten aandragen en alles wat er zo te doen valt. Kortom een uitdagende rol in een dynamische omgeving. Vragen, inlichtingen en aanmeldingen t.a.v.