Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten Heikant–Quirijnstok

BuitenBeter App is nu Fixi-App

Ben je buiten en zie situaties die niet zo best zijn, zoals bijzettingen bij containers, illegale dumpingen van afval, een kapotte lantaarnpaal, een...

Aandacht voor onderwijs in Noord

Ouders en scholen, de wijkraden staan achter jullie bij het bevechten van gelijke kansen van de kinderen in Tilburg-Noord Onderwijs en armoedeDe...

Bomenkap Quirijnstok

Het was schrikken toen in januari de bewonersbrief bij de Noordraad binnenkwam over de kap van 53 bomen in de wijk Quirijnstok (Ingenhovenlaan,...

NLdoet

De jaarlijkse landelijke NLdoet-actie van het Oranjefonds is vanwege de coronapandemie verzet (van eind maart) naar vrijdag 28 en zaterdag 29 mei....

Kuierrondjes

De gemeente is gestart met de aanleg van kuierrondjes. Het eerste route is (met het aanleveren van deze tekst bij de redactie) net klaar. Die route...

Proeftuin (aardgasvrij) Quirijnstok

De rijksoverheid is in 2018 gestart met de eerste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. In totaal werd voor 27 proeftuinen subsidie toegekend,...

De zon keert terug ……………

In de natuur kennen we warme en trieste dagen, kale bomen en velden vol bloemen, elk jaar weer. Als gemeenschap zitten we op dit moment in een...

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

De plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bundersestraat in Tilburg-Noord gaan zo goed als zeker door. De gemeente heeft toestemming...

Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Heeft u het adres nodig van de huisartsenpost of van één van de wijkcentra in Tilburg-Noord? Deze kunt u vanaf nu vinden op de deurhanger...

Wijkraden in gesprek met wethouder Lahlah

Over armoedebeleid, bestaanszekerheid en de sociale ontwikkelingen in Noord Op 9 december heeft een delegatie van beide wijkraden gesproken met...

4
5

BuitenBeter App is nu Fixi-App

Aandacht voor onderwijs in Noord

Bomenkap Quirijnstok

NLdoet

Kuierrondjes

Proeftuin (aardgasvrij) Quirijnstok

De zon keert terug ……………

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Wijkraden in gesprek met wethouder Lahlah

Evenementen en activiteiten Heikant–Quirijnstok

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Zwerfafval ruimen HQ