Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten Heikant–Quirijnstok

Wijkquiz Heikant

Speel mee met de quiz waarin de wijk “Heikant” centraal staat. Alleen of in teamverband. Een quiz met open vragen, meerkeuzevragen, foto’s en...

Heikant: een Wereldwijk | 3 september t/m 3 oktober

Stichting Straat organiseert met bewoners, organisaties en ondernemers uit de Heikant het culturele evenement Heikant: een Wereldwijk. Van 3...

Mededeling mogelijke overlast Beachy

Op het Smariusterrein organiseert Beachy Tilburg in uw omgeving Beachy Zomercarnaval en Beachy Festival. Na een lange periode van sluiting en...

Stand van zaken arbeidsmigrantenhuisvesting

In de afgelopen twee jaren hebben we u geïnformeerd over de plannen voor een accommodatie voor arbeidsmigranten aan de Bundersestraat. Allereerst...

Het échte verhaal over de corona vaccinaties

Veel wijkbewoners hebben vragen over de vaccinaties tegen corona… soms véél vragen! Het Ronde Tafelhuis, Bibliotheek Midden Brabant, Taalhuis en...

Standbeeld Peerke Donders

Wij bewoners van Tilburg-Noord zijn trots op de man die in Tilburg is geboren en zijn leven ten dienste heeft gesteld van de melaatsen in Suriname....

Help de raad om de juiste keuzes te maken

Persbericht gemeente Tilburg 4 juni 2021 Vandaag, 4 juni 2021, biedt het college de jaarlijkse Perspectiefnota aan aan de raad. In deze nota geeft...

Muurschilderingen in de stad

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook professionele muurschilderingen in de stad. De gemeente denkt zelfs dat het de veiligheid van...

Mobiele Recyclestraat

Een mooi initiatief van de gemeente is de Mobiele Recyclestraat. Het gaat om een inzamelcontainer (op zonne-energie) die op verschillende plekken en...

Doe mee aan het NK Tegelwippen

NK Tegelwippen, wat houdt het in? Het is een wedstrijd tussen steden met de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners tegels uit hun tuin of...

4
5

Wijkquiz Heikant

Heikant: een Wereldwijk | 3 september t/m 3 oktober

Mededeling mogelijke overlast Beachy

Stand van zaken arbeidsmigrantenhuisvesting

Het échte verhaal over de corona vaccinaties

Standbeeld Peerke Donders

Help de raad om de juiste keuzes te maken

Muurschilderingen in de stad

Mobiele Recyclestraat

Doe mee aan het NK Tegelwippen

Evenementen en activiteiten Heikant–Quirijnstok

Verrijk Je Wijk (VJW)

Als u met buurtbewoners kleinschalige buurtactiviteiten wilt organiseren en de coronamaatregelen het toelaten, kunt u mogelijk een beroep doen op...

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Verrijk Je Wijk (VJW)

Zwerfafval ruimen HQ