Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten Heikant–Quirijnstok

Manifestatie in oktober gaan niet door

Door de bijgestelde coronamaatregelen kunnen de manifestatiebijeenkomsten van zondag 4, donderdag 8 en dinsdag 13 oktober helaas niet doorgaan.  De...

GGD-onderzoek jongeren

De GGD in de regio Hart van Brabant heeft onderzoek gedaan -zoals de GGD dat elke vier jaar doet - naar de gezondheid van jongeren. Via een...

Jongeren en Corona

Jongerennetwerk Samen met de Jeugd heeft onderzoek gedaan naar hoe jongeren deze coronaperiode beleven en welke positieve en negatieve ervaringen...

Wadi Heikant

De bewoners van en in de omgeving van zorgcentrum De Heikant hebben vooral het afgelopen jaar te kennen gegeven niet blij te zijn met de huidige...

Bezoek Grapperhaus Tilburg-Noord

De minister van Justitie en Veiligheid mr. F. Grapperhaus bracht donderdag 2 juli samen met de burgemeester van Tilburg, Th. Weterings een bezoek...

Wagnerplein

Enige tijd geleden - in de maand februari – heeft de gemeente een drietal camera’s geplaatst om het verkeer te monitoren. Het betrof de...

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

De wijkraden in Tilburg-Noord (Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stichting Wijkraad Stokhasselt) hebben in juni een gezamenlijk zienswijze...

Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

In een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van verschillende organisaties waaronder de wijkraden, is het idee ontstaan om in Tilburg-Noord...

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Aaron ondersteunt al langer mensen als ze problemen hebben met hun computer. Hij is pas afgestudeerd als ICT-er en vindt het leuk dit voor mensen te...

Lemononderzoek: Hoe staan we ervoor in Tilburg-Noord

Het antwoord op die vraag wordt mede door u gegeven. Om de twee jaar wordt namelijk in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties een...

4
5

Manifestatie in oktober gaan niet door

GGD-onderzoek jongeren

Jongeren en Corona

Wadi Heikant

Bezoek Grapperhaus Tilburg-Noord

Wagnerplein

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Lemononderzoek: Hoe staan we ervoor in Tilburg-Noord

Evenementen en activiteiten Heikant–Quirijnstok

Kinderdisco

De kinderdisco is voor de rest van het jaar geannuleerd vanwege de corona maatregelen door het RIVM.

Parkfestival 2020 gaat niet door

Ondanks een versoepeling van de coronamaatregelingen door de overheid, is het niet mogelijk om dit jaar een Parkfestival in het Ypelaerpark te...

Zwerfafval ruimen Stokhasselt

Ook voor de wijk Stokhasselt is een werkgroep zwerfafval actief. De werkgroep komt elke laatste dinsdag van de maand bijeen. Samenkomst is om 9:30...

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Kinderdisco

Parkfestival 2020 gaat niet door

Zwerfafval ruimen Stokhasselt

Zwerfafval ruimen HQ

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.