Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.

De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners 

Nieuwsberichten Heikant–Quirijnstok

Wagnerplein

Enige tijd geleden - in de maand februari – heeft de gemeente een drietal camera’s geplaatst om het verkeer te monitoren. Het betrof de...

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

De wijkraden in Tilburg-Noord (Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stichting Wijkraad Stokhasselt) hebben in juni een gezamenlijk zienswijze...

Parkfestival 2020 gaat niet door

  Ondanks een versoepeling van de coronamaatregelingen door de overheid, is het niet mogelijk om dit jaar een Parkfestival in het Ypelaerpark...

Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

In een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van verschillende organisaties waaronder de wijkraden, is het idee ontstaan om in Tilburg-Noord...

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Aaron ondersteunt al langer mensen als ze problemen hebben met hun computer. Hij is pas afgestudeerd als ICT-er en vindt het leuk dit voor mensen te...

Lemononderzoek: Hoe staan we ervoor in Tilburg-Noord

Het antwoord op die vraag wordt mede door u gegeven. Om de twee jaar wordt namelijk in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties een...

Verwijs Telefonisch Spreekuur

Heeft u vragen of problemen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken? Of kunt u hulp gebruiken? Dan bent u bij Verwijs aan het juiste adres. In...

Zwaluwenbunders (5) definitief geen bedrijventerrein

De plannen om in het gebied Zwaluwenbunders een bedrijventerrein te ontwikkelen, gaan definitief niet door. De wijkraden zijn verheugd over dit...

Stichting leergeld verruimt tijdelijk mogelijkheden

Voor sommige ouders wordt het mogelijk bij Stichting Leergeld een laptop voor thuis aan te vragen. De stichting heeft in verband met schoolkinderen...

Ambassadrices: Zorg voor de toekomst van onze kinderen

Wie zich verdiept in de kansen van de vele kinderen in Noord, weet dat die voor een aantal van hen op voorhand minder zijn. Daarom maken scholen...

4
5

Wagnerplein

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

Parkfestival 2020 gaat niet door

Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Lemononderzoek: Hoe staan we ervoor in Tilburg-Noord

Verwijs Telefonisch Spreekuur

Zwaluwenbunders (5) definitief geen bedrijventerrein

Stichting leergeld verruimt tijdelijk mogelijkheden

Ambassadrices: Zorg voor de toekomst van onze kinderen

Evenementen en activiteiten Heikant–Quirijnstok

Kinderdisco; tot nader bericht afgelast vanwege coronavirus

Als de coronacrisis voorbij is, wordt er weer elke 2de zaterdag van de maand in de Symfonie kinderdisco gehouden voor basisschoolkinderen. De...

Wandel4daagse Tilburg-Noord 2020; afgelast

De Wandel4daagse die gepland was van 6 t/m 9 april is vanwege het coronavirus afgelast en gaat definitief niet door. Voor meer informatie:...

Manifestatie op het Wagnerplein verplaatst naar zondag 4 oktober (vanwege coronavirus)

Kom dit najaar naar een informatieve, inspirerende en gezellige dag op het Wagnerplein Enkele jaren geleden hebben de gezamenlijke wijkraden in...

Zwerfafval ruimen Stokhasselt

Ook voor de wijk Stokhasselt is een werkgroep zwerfafval actief. De werkgroep komt elke laatste dinsdag van de maand bijeen. Samenkomst is om 9:30...

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Kinderdisco; tot nader bericht afgelast vanwege coronavirus

Wandel4daagse Tilburg-Noord 2020; afgelast

Manifestatie op het Wagnerplein verplaatst naar zondag 4 oktober (vanwege coronavirus)

Zwerfafval ruimen Stokhasselt

Zwerfafval ruimen HQ

Opera Faust, Gounod | 28 mei 2020

De oude Faust twijfelt aan de zin van zijn wetenschappelijke kennis, en van zijn leven. Hij verkoopt zich aan de hel, in ruil voor jeugd. Hij wil geluk vinden in de liefde en sleurt  hier-door een meisje mee in het verderf en doodt haar broer. De sterke knappe Faust...

Opera Fallstaff, Verdi | 23 april 2020

De hele handeling van Falstaff is in één zin samen te vatten: het gaat om de vergeefse pogingen van Falstaff om tegelijk Alice Ford en Meg Page te verleiden. De gevolgen en bijkomstigheden krijgen alle aandacht, waarbij het jonge liefdespaar Nannetta en Fenton laat...

Opera Mozes in Egypte l 19 maart 2020

Het werk is los baseerd op de Exodus uit Egypte van de Israëlieten, geleid door Mozes, geschikt gemaakt voor het operatoneel door de introductie van een liefdesthema, waarin Farao's zoon Amenophis (tenor) hun vertrek tracht te voorkomen, aangezien hij de Israëlitische...