Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten Heikant–Quirijnstok

Buurtbijeenkomst 28 september over verduurzaming woning

Wilt u ook een energiezuiniger huis? U bespaart geld en woont prettiger! De gemeente Tilburg helpt u graag op weg. Daarom organiseren we een...

Onderwijs en Armoede en de Tilburgse politiek

In de Wijkkrant van april en augustus van dit jaar hebben we u gemeld dat we als gezamenlijke wijkraden in november 2020 een brief hebben gestuurd...

Overlast van ratten in de wijken

Er komen steeds meer berichten dat er ratten zijn gesignaleerd in de wijken. Ze bevinden zich rondom woningen, in parken maar ook op het Wagnerplein...

Hoogspanningsleidingen tussen Tilburg-Noord en Best

TenneT, landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet, gaat het traject tussen Tilburg-Noord en Best aanpassen. De vraag naar elektriciteit wordt...

Wijkquiz Heikant

Speel mee met de quiz waarin de wijk “Heikant” centraal staat. Alleen of in teamverband. Een quiz met open vragen, meerkeuzevragen, foto’s en...

Heikant: een Wereldwijk | 3 september t/m 3 oktober

Stichting Straat organiseert met bewoners, organisaties en ondernemers uit de Heikant het culturele evenement Heikant: een Wereldwijk. Van 3...

Mededeling mogelijke overlast Beachy

Op het Smariusterrein organiseert Beachy Tilburg in uw omgeving Beachy Zomercarnaval en Beachy Festival. Na een lange periode van sluiting en...

Stand van zaken arbeidsmigrantenhuisvesting

In de afgelopen twee jaren hebben we u geïnformeerd over de plannen voor een accommodatie voor arbeidsmigranten aan de Bundersestraat. Allereerst...

Het échte verhaal over de corona vaccinaties

Veel wijkbewoners hebben vragen over de vaccinaties tegen corona… soms véél vragen! Het Ronde Tafelhuis, Bibliotheek Midden Brabant, Taalhuis en...

Standbeeld Peerke Donders

Wij bewoners van Tilburg-Noord zijn trots op de man die in Tilburg is geboren en zijn leven ten dienste heeft gesteld van de melaatsen in Suriname....

4
5

Buurtbijeenkomst 28 september over verduurzaming woning

Onderwijs en Armoede en de Tilburgse politiek

Overlast van ratten in de wijken

Hoogspanningsleidingen tussen Tilburg-Noord en Best

Wijkquiz Heikant

Heikant: een Wereldwijk | 3 september t/m 3 oktober

Mededeling mogelijke overlast Beachy

Stand van zaken arbeidsmigrantenhuisvesting

Het échte verhaal over de corona vaccinaties

Standbeeld Peerke Donders

Evenementen en activiteiten Heikant–Quirijnstok

Verrijk Je Wijk (VJW)

Als u met buurtbewoners kleinschalige buurtactiviteiten wilt organiseren en de coronamaatregelen het toelaten, kunt u mogelijk een beroep doen op...

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Verrijk Je Wijk (VJW)

Zwerfafval ruimen HQ