Selecteer een pagina

Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten

Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in...

Bestaanszekerheid

Afgelopen voorjaar kregen enkele vertegenwoordigers van de wijkraden een uitnodiging om met een beleidsmedewerker van de gemeente te komen praten...

Gebiedsperspectief Noord

Tijdens de informatiemarkt in De Symfonie hebben de stedenbouwkundige en procesmanager stedelijke ontwikkeling uitleg gegeven over de start van het...

Planteam Wagnerplein

Bij de plannen voor de herontwikkeling van het Wagnerplein willen de gemeente en BPD de mensen in de omgeving er bij betrekken. In overleg met de...

Informatiemarkt Heikant-Vlashof

De informatieavond in het Ronde Tafelhuis voor Heikant/Vlashof had een andere opzet dan de overige bijeenkomsten. Hier was het de bedoeling dat de...

Informatiemarkt Heikant-Quirijnstok

In Quirijnstok en het oostelijk deel van de Heikant hebben bewoners duidelijk aangegeven dat er aandacht moet worden besteed aan verduurzaming van...

Informatiemarkt Stokhasselt-Vlashof

Voor de wijk Stokhasselt met daarbij de buurt Vlashof is naar aanleiding van gesprekken met bewoners en op basis van de ervaringen van de...

Werkgroep Senioren

Werkgroep Senioren Senioren Nieuw Noord (SNN) is een werkgroep van de wijkraden in Tilburg‑Noord. SNN is tevens een platform voor alle professionele...

Sport- en spelmaterialen gratis te leen

Onder het motto: "Sport toegankelijk maken voor iedereen” hebben Decathlon Tilburg, Contourdetwern en Self de handen ineengeslagen en twee...

Een mestfabriek in Tilburg-Noord?

Op 14 augustus lezen we als wijkraden een bericht in het Brabants Dagblad dat ons volkomen overvalt: ‘Bouw mestfabriek kan van start …. Die wordt...

4
5

Voedselbank weg uit Noord

Bestaanszekerheid

Gebiedsperspectief Noord

Planteam Wagnerplein

Informatiemarkt Heikant-Vlashof

Informatiemarkt Heikant-Quirijnstok

Informatiemarkt Stokhasselt-Vlashof

Werkgroep Senioren

Sport- en spelmaterialen gratis te leen

Een mestfabriek in Tilburg-Noord?

Evenementen en activiteiten

Nieuwe familiedagen in Ypelaerpark

Op zondag 3 juli en zondag 4 september organiseert de wijkraad Stokhasselt in samenwerking met ContourdeTwern een (nog) nieuwe buitenactiviteit....

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Nieuwe familiedagen in Ypelaerpark

Zwerfafval ruimen HQ