Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten

LAPTOPS GESCHONKEN

Het is een fijn gevoel als je mensen blij kunt maken die zelf hun probleem niet op kunnen lossen. Veel ouders met een krappe beurs weten niet hoe ze...

MOB-evenemententerrein

In vorige edities van de wijkkrant hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de gemeente Tilburg om van het MOB-Complex aan de IJpelareweg (in...

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2023

Voor het eerst sinds twee jaren, was het voor de wijkraden weer mogelijk om een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Dit jaar samen met...

Maria Antonietta Gallo: Wijkburger 2022

Al jaren was Maria Antonietta Gallo vanachter haar voordeur in de Sibeliusflat bezig met inzamelen en doneren van kinderkleding. Ze is bescheiden,...

Zwerfafval ruimen met een groep

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo’n dertien gemotiveerde...

DE INFORMATIEMARKTEN HEBBEN VEEL OPGELEVERD

De informatiemarkten die in mei en juni in de drie wijken in Tilburg-Noord zijn gehouden, hebben ons als organisatoren veel informatie opgeleverd....

Subsidies en leningen voor energiebesparende maatregelen

Het kabinet heeft besloten de subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen aan te passen. Eerder waren woningeigenaren verplicht om twee...

Laatste stand mestfabriek

De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en de wijkraden in noord hebben ruim een jaar geleden een intrekkingsverzoek ingediend van de natuur-...

Opvang Oekraïners aan De Schans

Op dit moment worden zo’n 80-100 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het voormalig wijkcentrum De Schans 123. De oorlog in Oekraïne en de vele...

Hoogspanningsleidingen TenneT

We hebben u al eerder geïnformeerd over de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk door TenneT, landelijk netbeheerder van het...

4
5

LAPTOPS GESCHONKEN

MOB-evenemententerrein

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2023

Maria Antonietta Gallo: Wijkburger 2022

Zwerfafval ruimen met een groep

DE INFORMATIEMARKTEN HEBBEN VEEL OPGELEVERD

Subsidies en leningen voor energiebesparende maatregelen

Laatste stand mestfabriek

Opvang Oekraïners aan De Schans

Hoogspanningsleidingen TenneT

Evenementen en activiteiten

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

De Familiedagen op de eerste zondag van de maand in wijkcentrum De Ypelaer zijn weer opgestart. De familiedagen met vrijmarkt worden gehouden van...

Verrijk Je Wijk (VJW)

​Als u met buurtbewoners kleinschalige buurtactiviteiten wilt organiseren en de coronamaatregelen het toelaten, kunt u mogelijk een beroep doen op...

4
5

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

Verrijk Je Wijk (VJW)