Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten Heikant–Quirijnstok

Proeftuin (aardgasvrij) Quirijnstok

De rijksoverheid is in 2018 gestart met de eerste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. In totaal werd voor 27 proeftuinen subsidie toegekend,...

De zon keert terug ……………

In de natuur kennen we warme en trieste dagen, kale bomen en velden vol bloemen, elk jaar weer. Als gemeenschap zitten we op dit moment in een...

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

De plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bundersestraat in Tilburg-Noord gaan zo goed als zeker door. De gemeente heeft toestemming...

Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Heeft u het adres nodig van de huisartsenpost of van één van de wijkcentra in Tilburg-Noord? Deze kunt u vanaf nu vinden op de deurhanger...

Wijkraden in gesprek met wethouder Lahlah

Over armoedebeleid, bestaanszekerheid en de sociale ontwikkelingen in Noord Op 9 december heeft een delegatie van beide wijkraden gesproken met...

Duurzaamheid: niet alleen de verantwoordelijkheid van burgers

Landschap Wijkevoort, foto gemeente Tilburg  Een oproep aan de gemeenteraad om verder te kijken dan de economische principes In Nederland...

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Ook dit jaar kunt u weer een beroep doen op de belastinginvullers van de KBO voor u aangifte over 2020  

Buitenspeelgoed Basisscholen

De wijkraden hebben dit najaar de bassischolen in Stokhasselt en Vlashof ondersteund met een financiële bijdrage van € 1000,- per school voor de...

Gaswinning Loon op zand en Tilburg-Noord

De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy eind 2018 toestemming gegeven voor (verlenging en uitbreiding van) gaswinning in Waalwijk,...

Brief wijkraden Noord aan het college

In de Najaarsconferentie die in 2017 werd georganiseerd in Het Ronde Tafelhuis onder voorzitterschap van de oud-burgemeester Peter Noordanus, is met...

4
5

Proeftuin (aardgasvrij) Quirijnstok

De zon keert terug ……………

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Wijkraden in gesprek met wethouder Lahlah

Duurzaamheid: niet alleen de verantwoordelijkheid van burgers

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Buitenspeelgoed Basisscholen

Gaswinning Loon op zand en Tilburg-Noord

Brief wijkraden Noord aan het college

Evenementen en activiteiten Heikant–Quirijnstok

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Zwerfafval ruimen HQ