Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.

De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten Heikant–Quirijnstok

GGD-onderzoek jongeren

De GGD in de regio Hart van Brabant heeft onderzoek gedaan -zoals de GGD dat elke vier jaar doet - naar de gezondheid van jongeren. Via een...

Jongeren en Corona

Jongerennetwerk Samen met de Jeugd heeft onderzoek gedaan naar hoe jongeren deze coronaperiode beleven en welke positieve en negatieve ervaringen...

Wadi Heikant

De bewoners van en in de omgeving van zorgcentrum De Heikant hebben vooral het afgelopen jaar te kennen gegeven niet blij te zijn met de huidige...

Manifestatie in oktober

Op de zondagen 4, 11 en 18 oktober 2020 vindt in drie sessies de eerder geplande maar afgelaste Manifestatie plaats. De spreiding over drie zondagen...

Bezoek Grapperhaus Tilburg-Noord

De minister van Justitie en Veiligheid mr. F. Grapperhaus bracht donderdag 2 juli samen met de burgemeester van Tilburg, Th. Weterings een bezoek...

Tilburg Vakantiestad

Geld beschikbaar voor activiteiten in de straat, buurt of wijk Tilburg Vakantiestad! Inwoners die een activiteit in hun straat of wijk willen...

Wagnerplein

Enige tijd geleden - in de maand februari – heeft de gemeente een drietal camera’s geplaatst om het verkeer te monitoren. Het betrof de...

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

De wijkraden in Tilburg-Noord (Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stichting Wijkraad Stokhasselt) hebben in juni een gezamenlijk zienswijze...

Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

In een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van verschillende organisaties waaronder de wijkraden, is het idee ontstaan om in Tilburg-Noord...

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Aaron ondersteunt al langer mensen als ze problemen hebben met hun computer. Hij is pas afgestudeerd als ICT-er en vindt het leuk dit voor mensen te...

4
5

GGD-onderzoek jongeren

Jongeren en Corona

Wadi Heikant

Manifestatie in oktober

Bezoek Grapperhaus Tilburg-Noord

Tilburg Vakantiestad

Wagnerplein

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Evenementen en activiteiten Heikant–Quirijnstok

Kinderdisco

De kinderdisco wordt zo mogelijk (dus onder voorbehoud) weer opgestart op zaterdag 12 september. Als de omstandigheden het toelaten gaan we daarna...

Parkfestival 2020 gaat niet door

Ondanks een versoepeling van de coronamaatregelingen door de overheid, is het niet mogelijk om dit jaar een Parkfestival in het Ypelaerpark te...

Wandel4daagse Tilburg-Noord 2020; afgelast

De Wandel4daagse die gepland was van 6 t/m 9 april is vanwege het coronavirus afgelast en gaat definitief niet door. Voor meer informatie:...

Zwerfafval ruimen Stokhasselt

Ook voor de wijk Stokhasselt is een werkgroep zwerfafval actief. De werkgroep komt elke laatste dinsdag van de maand bijeen. Samenkomst is om 9:30...

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Kinderdisco

Parkfestival 2020 gaat niet door

Wandel4daagse Tilburg-Noord 2020; afgelast

Zwerfafval ruimen Stokhasselt

Zwerfafval ruimen HQ

Opera Faust, Gounod | 28 mei 2020

De oude Faust twijfelt aan de zin van zijn wetenschappelijke kennis, en van zijn leven. Hij verkoopt zich aan de hel, in ruil voor jeugd. Hij wil geluk vinden in de liefde en sleurt  hier-door een meisje mee in het verderf en doodt haar broer. De sterke knappe Faust...

Opera Fallstaff, Verdi | 23 april 2020

De hele handeling van Falstaff is in één zin samen te vatten: het gaat om de vergeefse pogingen van Falstaff om tegelijk Alice Ford en Meg Page te verleiden. De gevolgen en bijkomstigheden krijgen alle aandacht, waarbij het jonge liefdespaar Nannetta en Fenton laat...

Opera Mozes in Egypte l 19 maart 2020

Het werk is los baseerd op de Exodus uit Egypte van de Israëlieten, geleid door Mozes, geschikt gemaakt voor het operatoneel door de introductie van een liefdesthema, waarin Farao's zoon Amenophis (tenor) hun vertrek tracht te voorkomen, aangezien hij de Israëlitische...