Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten Heikant–Quirijnstok

Het échte verhaal over de corona vaccinaties

Veel wijkbewoners hebben vragen over de vaccinaties tegen corona… soms véél vragen! Het Ronde Tafelhuis, Bibliotheek Midden Brabant, Taalhuis en...

Standbeeld Peerke Donders

Wij bewoners van Tilburg-Noord zijn trots op de man die in Tilburg is geboren en zijn leven ten dienste heeft gesteld van de melaatsen in Suriname....

Help de raad om de juiste keuzes te maken

Persbericht gemeente Tilburg 4 juni 2021 Vandaag, 4 juni 2021, biedt het college de jaarlijkse Perspectiefnota aan aan de raad. In deze nota geeft...

Muurschilderingen in de stad

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook professionele muurschilderingen in de stad. De gemeente denkt zelfs dat het de veiligheid van...

Mobiele Recyclestraat

Een mooi initiatief van de gemeente is de Mobiele Recyclestraat. Het gaat om een inzamelcontainer (op zonne-energie) die op verschillende plekken en...

Doe mee aan het NK Tegelwippen

NK Tegelwippen, wat houdt het in? Het is een wedstrijd tussen steden met de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners tegels uit hun tuin of...

Oprichting werkgroep milieu

De Noordraad is op zoek naar wijkbewoners die samen met andere geïnteresseerden aan de slag willen met een nieuw op te richten werkgroep Milieu....

Noord Schoon

Op stedelijk niveau krijgt het onderwerp zwerfafval steeds meer aandacht. De gemeente heeft voor onze wijken eind 2019 de aftrap gegeven van het...

BuitenBeter App is nu Fixi-App

Ben je buiten en zie situaties die niet zo best zijn, zoals bijzettingen bij containers, illegale dumpingen van afval, een kapotte lantaarnpaal, een...

Aandacht voor onderwijs in Noord

Ouders en scholen, de wijkraden staan achter jullie bij het bevechten van gelijke kansen van de kinderen in Tilburg-Noord Onderwijs en armoedeDe...

4
5

Het échte verhaal over de corona vaccinaties

Standbeeld Peerke Donders

Help de raad om de juiste keuzes te maken

Muurschilderingen in de stad

Mobiele Recyclestraat

Doe mee aan het NK Tegelwippen

Oprichting werkgroep milieu

Noord Schoon

BuitenBeter App is nu Fixi-App

Aandacht voor onderwijs in Noord

Evenementen en activiteiten Heikant–Quirijnstok

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Zwerfafval ruimen HQ