Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten

Hoogspanningsleidingen TenneT

We hebben u al eerder geïnformeerd over de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk door TenneT, landelijk netbeheerder van het...

Verslag informatiemarkten Noord

Van de drie informatiemarkten is een gezamenlijk verslag gemaakt. Daarin zijn ook (als bijlage) alle aanbevelingen en voorstellen opgenomen die de...

Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in...

Bestaanszekerheid

Afgelopen voorjaar kregen enkele vertegenwoordigers van de wijkraden een uitnodiging om met een beleidsmedewerker van de gemeente te komen praten...

Gebiedsperspectief Noord

Tijdens de informatiemarkt in De Symfonie hebben de stedenbouwkundige en procesmanager stedelijke ontwikkeling uitleg gegeven over de start van het...

Lemononderzoek

Lemononderzoek Eind 2021 is opnieuw het Lemononderzoek gedaan in de gemeente Tilburg. Het gaat om een onderzoek onder de bewoners waarbij de...

Jongeren Op Gezond Gewicht – JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht - JOGGAl sinds 2013 is JOGG actief in Tilburg-Noord, toen nog alleen in de voormalige focuswijk Stokhasselt. Inmiddels in...

Van Manifest naar doorbraakinitiatieven en ForwART

Het was in 2017 dat de wijkraden in samenspraak met enkele professionele organisaties het Manifest Op naar nieuw Noord hebben opgesteld. Dat...

Overlast van ratten in de wijken

Er komen steeds meer berichten dat er ratten zijn gesignaleerd in de wijken. Ze bevinden zich rondom woningen, in parken maar ook op het Wagnerplein...

Muurschilderingen in de stad

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook professionele muurschilderingen in de stad. De gemeente denkt zelfs dat het de veiligheid van...

4
5

Hoogspanningsleidingen TenneT

Verslag informatiemarkten Noord

Voedselbank weg uit Noord

Bestaanszekerheid

Gebiedsperspectief Noord

Lemononderzoek

Jongeren Op Gezond Gewicht – JOGG

Van Manifest naar doorbraakinitiatieven en ForwART

Overlast van ratten in de wijken

Muurschilderingen in de stad

Evenementen en activiteiten

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

De Familiedagen op de eerste zondag van de maand in wijkcentrum De Ypelaer zijn weer opgestart. De familiedagen met vrijmarkt worden gehouden van...

Fietsen voor licht

Wijkcentrum De Symfonie wil graag nieuwe verlichting in het Atrium. En daar hebben we iets voor bedacht. Er zal een ludieke actie worden opgetuigd...

4
5

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

Fietsen voor licht