Wijkorganisatie voor alle bewoners van Heikant en Quirijnstok te Tilburg

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijk­organisatie ofwel wijk­raad voor de wijken Heikant en Quirijn­stok in Tilburg Noord.
De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen.

Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies voor:

  • Het verbeteren van de omgeving
  • Werken aan de leefbaarheid
  • Belangenbehartiging van de bewoners

Nieuwsberichten

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

De Familiedagen op de eerste zondag van de maand in wijkcentrum De Ypelaer zijn weer opgestart. De familiedagen met vrijmarkt worden gehouden van...

Energietoeslag

Bijna dagelijks horen en zien we dat de prijzen voor energie enorm stijgen. Voor velen stijgen de prijzen tot boven draagkracht. De gemeente helpt...

Hoogspanningsleidingen TenneT

We hebben u al eerder geïnformeerd over de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk door TenneT, landelijk netbeheerder van het...

Planteam Wagnerplein

Bij de plannen voor de herontwikkeling van het Wagnerplein willen de gemeente en BPD, de bewoners in de omgeving in een vroeg stadium betrekken....

Verslag informatiemarkten Noord

Van de drie informatiemarkten is een gezamenlijk verslag gemaakt. Daarin zijn ook (als bijlage) alle aanbevelingen en voorstellen opgenomen die de...

Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in...

Bestaanszekerheid

Afgelopen voorjaar kregen enkele vertegenwoordigers van de wijkraden een uitnodiging om met een beleidsmedewerker van de gemeente te komen praten...

Gebiedsperspectief Noord

Tijdens de informatiemarkt in De Symfonie hebben de stedenbouwkundige en procesmanager stedelijke ontwikkeling uitleg gegeven over de start van het...

Informatiemarkt Heikant-Vlashof

De informatieavond in het Ronde Tafelhuis voor Heikant/Vlashof had een andere opzet dan de overige bijeenkomsten. Hier was het de bedoeling dat de...

Informatiemarkt Heikant-Quirijnstok

In Quirijnstok en het oostelijk deel van de Heikant hebben bewoners duidelijk aangegeven dat er aandacht moet worden besteed aan verduurzaming van...

4
5

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

Energietoeslag

Hoogspanningsleidingen TenneT

Planteam Wagnerplein

Verslag informatiemarkten Noord

Voedselbank weg uit Noord

Bestaanszekerheid

Gebiedsperspectief Noord

Informatiemarkt Heikant-Vlashof

Informatiemarkt Heikant-Quirijnstok

Evenementen en activiteiten

Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo'n veertien gemotiveerde...

4
5

Zwerfafval ruimen HQ