Muurschilderingen in de stad

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook professionele muurschilderingen in de stad. De gemeente denkt zelfs dat het de veiligheid van de omgeving ten goede komt en de locaties schoner houdt. In elk geval zijn de bewoners blij met en trots op de schilderingen in hun omgeving. Omdat het een succes is heeft de gemeente besloten om ook in 2021 budget vrij te maken voor muurschilderingen (€ 60.000,-).

Jantje beton, foto Carin van Voorst

Er zijn nu al zo’n 40 muurschilderingen in Tilburg te bewonderen. Ze zijn vooral te vinden in het centrum, in centrum-zuid, Hasselt en Textielbuurt. In de Reeshof zijn nu ook de eerste mooie projecten afgerond. Een groot stadsdeel als Tilburg-Noord heeft maar enkele van deze (kunst)werken: Jantje Beton bij de kinderboerderij, de schildering bij de pluktuin in Stokhasselt en een schildering bij een flat aan de Corellistraat (tegenover De Ypelaer). En we hebben ‘De Buik’, een mozaïek aan de Stokhasseltlaan maar daar zijn we als wijkraden niet zo trots op. Eigenlijk is alleen Jantje Beton (zie foto) in de Puccinistraat een prachtig, professioneel aangebracht werk.

Een grote PACT-wijk als Noord kan nog wel wat moois gebruiken. Zeker gezien het feit dat het een aanwinst is voor de omgeving (en het de bewoners er trots op maakt). Als wijkraden willen we de gemeente benaderen om Tilburg-Noord in aanmerking te laten komen voor (budget voor) één of meer muurschilderingen. Maar willen de bewoners in Noord dat ook? En zo ja, hebben die bewoners voorstellen voor een locatie (bijvoorbeeld een zijmuur van een flat) en een onderwerp, thema? Daar zijn we als wijkraden benieuwd naar. We kunnen dan gemotiveerd stappen zetten naar de gemeente en eventueel voorstellen doen voor een kunstenaar. Laat ons iets weten via secretariaat@noordraad.nl of wijkraad@stokhasselt.nl .