Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Heeft u het adres nodig van de huisartsenpost of van één van de wijkcentra in Tilburg-Noord? Deze kunt u vanaf nu vinden op de deurhanger ‘Informatie voor ouderen in Tilburg-Noord’ of op de website van de wijkraden, www.noordraad.nl (categorie ouderen) en www.stokhasselt.nl (menukeuze: Instellingen/Ouderen).

Presentatie deurhanger; Joop van de Ven en Liny Jansen

De werkgroep Senioren Nieuw Noord (SNN) heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een overzicht van belangrijke adressen voor ouderen in Tilburg-Noord. Het resultaat is een uitklapbare flyer met daarop gegevens zoals van politie, huisartsenpost, wijkcentra en vervoer. Handig is dat de flyer de vorm heeft van een deurhanger en dus makkelijk bewaard kan worden. Daarnaast is een totaaloverzicht van adressen van onder anderen huisartsen, tandartsen, fysiopraktijken, ContourdeTwern, de parochies, etc. in Tilburg‑Noord te vinden op de websites van de wijkraden (www.stokhasselt.nl en www.noordraad.nl ) . Adressen van zorg, welzijn en de gemeente zijn dus voor Tilburg-Noord in kaart gebracht en op één plek terug te vinden

In een overleg met Platform Ouderen Tilburg-Noord bleek dat er behoefte was aan een duidelijk overzicht van onder andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gegevens van de gemeente. Zo’n overzicht is niet alleen voor wijkbewoners heel handig maar ook voor de professionals en vrijwilligers die in Tilburg-Noord hun weg willen vinden. Organisaties die deelnemen aan het Platform Ouderen, zoals KBO, Zonnebloem, de parochie en ContourdeTwern zijn soms zoekende wie zij waar kunnen vinden. Dit overzicht helpt hen dus ook. Bovendien kan het overzicht van de websites van de wijkraden regelmatig worden aangepast en is daarom up to date.

De deurhanger is inmiddels verspreid onder de verschillende organisaties die zich inzetten voor ouderen in Tilburg-Noord. De Sociale kaart voor senioren bewoners van Tilburg-Noord is op 17 februari in De Ypelaer gepresenteerd.