Groene tuinen

Meer groen in tuin, buurt en stad is belangrijk. Planten en bomen zorgen bij verreweg de meeste mensen voor een prettig en ontspannen gevoel. Een groene tuin werkt rustgevend en vermindert stress Een groene tuin maakt bovendien de gevolgen van klimaatverandering (droogte en wateroverlast) milder en levert een bijdrage aan het verhogen van de biodiversiteit.

De functie van groen
Groen is niet alleen van belang voor ons mensen maar ook voor insecten, vogels en dieren. De stand van de insecten is dramatisch laag. Daar moeten we iets aan doen want zij vormen de basis van ons bestaan (echt waar!). Denk nu niet dat je veel last krijgt van vieze vliegen, gemene muggen of lastige wespen. Het palet aan beestjes is veelzijdig en mooi. Wie wil er nu geen libellen en vlinders in de tuin en bijen die van de bloemen snoepen. Een groene tuin trekt niet alleen insecten aan maar ook vogels. Een groene tuin geeft ook schaduw en zorgt voor verkoeling in de zomer (steden zijn dan veel warmer dan dorpen en buitengebieden). Het zorgt voor waterafvoer bij stortbuien en voorkomt daarmee waterschades aan woningen en overbelasting van het riool.

Grote tuin
Ben je de gelukkige bezitter van een grote tuin? Overweeg dan om een boom te planten. Bomen worden steeds belangrijker want ze nemen CO2 en fijnstof op, zorgen voor een goede bodemkwaliteit, zorgen voor schaduw en verkoeling. Allemaal heel belangrijk met het warmer wordende klimaat en uitdroging van de bodem.

Geen (voor)tuin
Heb je geen voortuin overweeg dan een geveltuintje. De gemeente stimuleert de aanleg van een strookje groen aan de voorkant van het huis. Het maakt de straat groener, gezonder en gezelliger. Bijkomend voordeel is dat met zomerse hitte de temperatuur wat verlaagd wordt en bij buien het water in de grond zakt in plaats van het riool. Wil je een geveltuintje (laten) aanleggen kijk dan eens op de site van de gemeente: www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/natuurlijk .

Heb je wel een tuin maar is deze grotendeels betegeld? En wil je wel vergroenen maar zie je op tegen veel werk en hoge kosten, begin dan met kleine stapjes: vervang een klein stukje tegels door plantjes. En wat te denken van een boomspiegeltuintje. Dan breng je beplanting aan onder een (gemeentelijke) boom.

Rommelhoekje
Ook een rommelhoekje in je tuin is leuk en levert een bijdrage aan biodiversiteit. Haal bijvoorbeeld een paar tegels weg en laat daar de boel de boel; geen onkruid wieden, niet schoffelen. Kijk af en toe eens en je zult zien dat er wilde plantensoorten komen die wellicht nog gaan bloeien ook. En als er insecten gaan zoemen en rupsen hun weg in de bodem vinden, zullen de vogels er ook zin in hebben. Heb je muren die bedekt zijn met klimplanten dan heb je voor je het weet een nestje in de tuin. Let dan wel op als ze gaan uitvliegen want een piepklein vogeltje wil nog wel eens je huis in vliegen.

Gazon
Heb je een gazon in je tuin en maai je dat vaak? Laat dat maaien eens (voor een deel) een jaar lang zitten. Dan wordt het bloemrijk en komen er insecten, bijen en vlinders op af. En daarna vogels. Als je na het jaarlijks maaien (na de vorstperiode) ook een bloemenmengsel inzaait, wordt het nog mooier. Wie de insecten helpt, helpt de hele natuur. Hoe meer gazons we op die manier laten leven, hoe meer basisnatuur er in Nederland komt. We hebben een enorme inhaalslag te maken want het eentonige landschap dat de landbouw heeft gecreëerd, heeft de natuur in ons land alarmerend teruggebracht; zowel in omvang als verscheidenheid. Er is tegenwoordig veel aandacht voor beschermde natuurgebieden en verbindingszones daartussen (Nutura 2000) maar we kunnen op kleine schaal, dicht bij huis een grote bijdrage leveren aan een betere ecologische wereld.

Rol gemeenten
Er ligt ook een taak voor de gemeenten. Zij moeten minder bomen kappen, meer (verschillende soorten) bomen planten, voor een betere ecologische opbouw zorgen (meer veelzijdigheid en groen in hoogte opbouwend van grassen naar struiken, heesters en bomen) en minder maaien. Daarmee komt er balans en hebben overlast gevende soorten als processierups minder kans.

We hebben hoop voor Tilburg want de gemeente zet stappen. Er wordt meer werk gemaakt van het vergroenen en verkoelen van de stad. Het college heeft ingestemd met een Uitvoeringsagenda Koel Tilburg. Daarin zijn verschillende maatregelen opgenomen om de stad groener en klimaatbestendiger te maken, zoals het inplanten van bomen en planten, het vergroenen van bedrijventerreinen, het creëren van waterbergingen en aanleggen van parken rond de stad (o.a. Zwaluwenbunders). Maar ook zullen bewoners gestimuleerd worden om gevels, daken en tuinen te vergroenen en regenwater op te vangen (met een regenton). Nou, daar werken we als wijkraden graag aan mee.

Foto’s: Carin van Voorst