Dierlijke producten

Vlees 
Vlees heeft een enorme impact op de wereld. Denk dan niet alleen aan de stikstof (op o.a. natuurgebieden), CO2 in de lucht, maar ook aan het voer. Als koeien krachtvoer (soja) krijgen (en dat is bij de meeste boeren) is dat afkomstig van de andere kant van de wereld waar regenwouden en oerbossen worden gekapt voor sojaplantages. En dan is er ook nog het transport. Vergeet bij de vleesconsumptie ook het dierenwelzijn niet. Een varken dat met veertien biggen tussen ijzeren stangen ligt, is echt niet blij. En kippen die met twaalf soortgenoten op een m2 leven zijn opgehokt, evenmin. Vanuit dierenwelzijn en vanuit milieuoogpunt is het beter om minder of geen vlees te eten.

Vis
Het gaat slecht met de visstand. We hebben als mens massaal vis gevangen voor onze consumptie en daarbij nogal eens het ecologisch evenwicht verstoord. Er zijn vissoorten die met uitsterven bedreigd worden maar waar nog steeds op gevist wordt. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid vis die we voor onze consumptie (teveel) vangen. Ook de vangmethodes hebben schade aangebracht aan de wateren. Vooral visnetten die over de bodems van zeeën, oceanen en rivieren slepen, vernietigen een groot deel van het bodemleven.

En kweekvis dan? Dat is een beter alternatief maar ook niet altijd duurzaam of diervriendelijk. Maar viskweek is wel nodig, omdat de vraag naar vis nog steeds groeit en er te weinig vis in het wild zwemt. We zijn de afgelopen jaren al steeds meer kweekvis gaan eten. We beseffen het niet altijd maar ongeveer de helft van de vis die we in Nederland eten, is gekweekt. Maar de kweekvisserij heeft ook zo zijn problemen. Neem zalm, de vissoort waaraan Nederlanders volgens het Visbureau het meeste geld uitgeven. Die is lang niet altijd duurzaam. De zalm is een carnivoor; zijn menu bestaat uit vis.

Maar er is daarentegen ook goede kweekvis. Die is herkenbaar aan het ASC-keurmerk en heeft een lagere impact op het milieu. Die vissen krijgen minder antibiotica, het voer is duurzamer en de arbeidsomstandigheden voor het personeel zijn beter.

Melk en eieren
Ook melk en eieren hebben een impact op het milieu. Gebruik ze niet te veel en koop die producten zo mogelijk biologisch. Vooral melk is niet zo duurzaam. Zeker niet als de koeien krachtvoer krijgen dat grotendeels bestaat uit soja. En niet alleen het voer heeft een grote impact op het milieu. Om 1 liter melk op die manier (niet biologisch) te produceren is 500 liter water nodig en 0,9 vierkante meter grond. Er wordt bovendien nog eens 1,2 kilo aan broeikasgassen uitgestoten. Dat allemaal per liter hè? Als je dat allemaal optelt is het de moeite waard om eens een plantaardig melkproduct uit te proberen. De keuze daarin wordt steeds groter: rijst-, amandel-, haver-, hazelnoot- en ja ook sojamelk. En denk nu niet dat is water naar de zee dragen met die soja; neen, dié soja (voor menselijke consumptie) wordt namelijk in Europa geteeld.

Minder dierlijke producten eten kan echt het verschil maken. De veehouderij heeft als sector de grootste impact op onze wereld; meer dan sectoren als transport, spullen, energie en kleding. Je kunt individueel een flinke bijdrage leveren met een plantaardig dieet.