Water

Water is een levensbehoefte. We kunnen geen dag zonder; wij als mens niet en dieren en planten ook niet. De wereld bestaat voor een heel groot deel uit water maar slechts een relatief klein deel daarvan is zoet water en daarom geschikt voor consumptie.

Zuinig met water  
In Nederland en ook elders op de wereld wordt droogte een steeds groter probleem. Water wordt steeds schaarser en vooral schoon water. Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij ons watergebruik. Zowel binnens -als buitenshuis. Water dat buiten wordt gebruikt (autowassen, tuin sproeien, zwembadje vullen) verdwijnt in het milieu en op straat. Water dat binnen wordt gebruikt (douche, afwas, toilet) gaat terug naar het waterbedrijf/waterzuivering. Dat water is feitelijk circulair. Maar de overheid / waterschappen vragen de burgers ook hier zuinig mee om te gaan.

Regenwater is tegenwoordig kostbaar. Er is dan ook alles voor te zeggen om dat in je tuin op te vangen. De regenton is een goed alternatief. Regenwater is prima bruikbaar voor binnen- en buitenplanten, om de auto te wassen of de vloer mee te dweilen. Je bespaart zo op kostbaar drinkwater. Lees het artikel blauwe tuinen voor meer informatie over regentonnen en de (gratis) hulp die de gemeente hierbij biedt.

Verontreiniging van water
Weer even terug naar het schaarser wordende schoon water. Het kost waterbedrijven niet alleen meer moeite om bij normaal gebruik water te zuiveren, water wordt ook steeds meer verontreinigd. We hebben de industrie en de landbouw die water gebruiken. Bij de industriële productie komen chemische middelen in het water terecht. Bij de landbouw en bio-industrie worden bestrijdingsmiddelen en mest gebruikt die in onze sloten en rivieren belanden. En rivierwater is een van de bronnen van ons drinkwater.

Maar ook huishoudens hebben een rol bij de vervuiling van water. Door het gebruik van medicijnen – maar ook drugs – komen chemische stoffen in het water. Dat zijn stoffen die de mensen uitscheiden maar die heel slecht door de waterzuiveringsbedrijven te verwijderen zijn. We willen allemaal schoon drinkwater maar dat wordt steeds moeilijker te realiseren. Wat ook een probleem is, zijn de verontreinigingen en verstoppingen doordat bewoners spullen door de gootsteen of het toilet spoelen die daar niet in thuis horen. Denk aan (frituur)olie, restanten van medicijnen, vochtige doekjes, etc. Breng frituurolie naar chemokar op het winkelcentrum, niet gebruikte medicijnen naar de apotheek en doe vochtige doekjes bij het restafval. Zo is er voor al het afval de juiste route.