Vervoer

Corona werkt even niet mee om een goede keuze te maken voor een vervoermiddel. De fiets staat uiteraard op één. De fiets is ideaal voor kleine afstanden; voor de boodschappen bij de lokale winkelier en het winkelcentrum. En heb je de mogelijkheid, breng de kinderen dan op de fiets naar school. Het helpt ook om een school te kiezen die dicht bij huis is. En ga voor de verandering eens te voet een boodschap doen of de kinderen naar school brengen. Het werkt ook nog eens ontspannend. Maar als de afstand te groot is (of de conditie te beperkt) is het openbaar vervoer de beste optie. En pas dan de auto. Over het vliegtuig willen we het niet eens hebben (zelfs niet over de reclame voor CO2-compensatie). Nou, vooruit één getalletje dan. Een paar minuten korter douchen per dag scheelt 90 kg CO2 per jaar. Met één vliegritje naar New York produceer je maar liefs per persoon 1.700 kg CO2-uitstoot.

Elektrische auto
Een elektrische auto dan? Die zorgt voor schonere lucht; dat wil zeggen waar die auto rijdt. Want er is ook een schaduwkant aan die elektrische auto. En dat is de accu. Wat zit er eigenlijk in een accu: lithium, nikkel, kobalt en grafiet. Het zijn voornamelijk delfstoffen. De exploitatie van vooral lithium- en kobaltmijnen zorgt voor een enorme ravage. Landschap gesloopt, omgeving vervuild, dieren en ook mensen van hun leefomgeving verdreven, vergiftigd (afval)water, kinderarbeid, uitbuiting. Hoe schoon de auto ook is in gebruik (als het opladen gebeurt met groene stroom), zo milieu- en mens- onvriendelijk is vaak de productie ervan. Dan moet je wel heel veel kilometers met een elektrische auto rijden vooraleer het kantelpunt is bereikt tussen de vervuiling van een benzineauto (fossiele brandstof) en een elektrische auto. Maar de mensenrechtenschendingen maak je nooit goed. En een auto produceren is sowieso al erg belastend voor ons milieu. De schrijver van dit artikel begrijpt dan ook niet waarom overheden zo enorm inzetten op de elektrische auto in het kader van klimaatbeleid. Als je maar een beperkt aantal kilometers rijdt, is de impact van de accu zoveel groter dan dat schone rijden. Maar ach zullen overheden redeneren, die grondstoffen voor de accu’s komen niet hier vandaan en wij hebben het voordeel van schoon en stil rijden. Goed voor onze statistieken.

Waterstofauto
Een toekomstig, schoon alternatief is misschien waterstof. Dat kun je tanken, net als benzine. En een volle tank gaat ook even zo lang mee. Maar het zal nog wel even duren voordat personenauto’s massaal op waterstof kunnen rijden. Voor de productie van waterstof is heel veel stroom nodig en die zou dan ook groen moeten zijn (anders is het een zinloze transitie). Maar er is nog veel te weinig groene stroom in Nederland. Er wordt nu wel geëxperimenteerd met OV-bussen die op waterstof rijden. Daarmee worden niet alleen stappen gezet om het OV duurzamer te maken, maar ook om de technologie verder te ontwikkelen.

Biobrandstoffen
En biobrandstoffen dan? Klinkt duurzaam. Maar is het dat ook? Er wordt nu al biobrandstof aan benzine toegevoegd. Metingen leiden tot de conclusie dat met deze brandstoffen minder kilometers kunnen worden gereden dan met benzine. Vooral met de verhoging van 5 naar 10% bijvulling valt het op dat het rendement minder is dan bij benzine. Met andere woorden je staat sneller weer bij het tankstation. Biobrandstof wordt gemaakt van voedselgewassen zoals palmolie, soja, maïs, tarwe. De teelt daarvan kost heel veel landbouwgrond en producten als soja en palmolie leiden tot kap van bossen en vooral het regenwoud. Daarmee verdwijnen unieke dieren en planten en ook mensen worden verjaagd van hun werk- en leefgebied. Niet zo best dus; niet voor de biodiversiteit, niet voor het klimaat en riskant voor de verspreiding van ziektes als corona. Waarom dat laatste zul je misschien vragen? Als bossen verdwijnen, worden dieren van hun leefgebied verdreven en krijgen ze steeds minder ruimte. Dieren komen zo steeds dichter bij de mens en zo slaan virussen over van dier op mens. Milieuorganisaties zijn van mening dat biobrandstof schadelijker is voor de wereld dan gewone diesel of benzine.


OV
Als we ons vervoer duurzamer willen maken is een verbetering van het openbaar vervoer wellicht een verstandige route. Treinen rijden al op stroom. Bussen kunnen in de toekomst mogelijk massaal op waterstof rijden. En dan zou de overheid er goed aan doen om te investeren in een betere bereikbaarheid en hogere frequentie van het openbaar vervoer.

Nog even een wetenswaardigheid over duurzaamheid. Het vervoer is in Nederland niet de meest vervuilende sector, zelfs niet als ook de luchtvaart (met kerosine) en scheepvaart (met stookolie) worden meegerekend. Neen, de meeste vervuiling veroorzaken Nederlanders met de aanschaf van spullen – en dan met name elektronica – en het gebruik van dierlijke producten als vlees, melk en eieren.