Banken, verzekeraars, pensioenfondsen

Duurzaamheid is meer dan een consumptiepatroon. Ook de keuze die je maakt in bank en verzekeringsmaatschappij is van invloed. Verschillende organisatie doen gezamenlijk onderzoek naar de duurzaamheid van banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Bekijk daarvoor de overzichtelijke en heel informatieve website: https://eerlijkegeldwijzer.nl .

Banken
Het onderzoek bij banken richt zich op het investeringsbeleid van de 7 grootste banken in Nederland: ABN-AMRO, de Volksbank (ASN en SNS), ING, NIBC, Rabobank, Triodosbank, Van Landschot, Op heel veel facetten wordt onderzoek gedaan naar het investeringsbeleid van banken en worden scores toegekend: klimaatverandering, dierenwelzijn, bonussen, transparantie, wapens, arbeidsrechten, mensenrechten, bosbouw, gendergelijkheid, corruptie, visserij, financiële sector, natuur, belastingen en voeding. De investeringen die banken op al deze terreinen doen hebben enorme invloed op de wereld. Je wilt toch niet dat banken beleggen in de wapenindustrie, om maar iets te noemen, of dat ze geld uitlenen aan bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten en het milieu schaden, bedrijven die sojaplantages exploiteren en daarvoor oerbossen kappen. We maken ons vaak (en terecht) druk over de hoge bonussen die in de financiële sector worden uitgekeerd maar er zijn veel terreinen waarop geld van invloed is. En door de juiste bank te kiezen, kun je bijdragen aan een betere wereld. Kijk eens naar de scores van de Volksbank (met vooral ASN-bank als onderdeel) en Triodosbank. Dat zijn eigenlijk de enige duurzame banken in Nederland en timmeren al jaren aan de weg op het gebied van duurzaamheid.

Verzekeringsmaatschappijen
Het onderzoek naar verzekeringsmaatschappijen behelst eigenlijk hetzelfde als naar banken. De tien grootste maatschappijen worden daarbij onder de loep genomen. Dat geldt sinds kort ook voor de drie grootste zorgverzekeraars. Waarmee ook voor die categorie verzekeraars een eerste stap in de analyse is gezet. Als je de cijfers daarvan ziet, mogen we hopen dat de onderzoeken van de Eerlijke Geldwijzer een positieve invloed hebben, want de resultaten van juist de zorgverzekeraars zijn om te huilen; zelfs op het terrein van gezondheid, voeding en natuur.

Pensioenfondsen
Ook de pensioenfondsen worden beoordeeld op hun beleggingsbeleid. Er wordt gekeken welke eisen pensioenfondsen stellen aan de bedrijven waarin zij beleggen, met name op het gebied van mens, dier en milieu. En eerlijk gezegd, is er bij alle pensioenfondsen ‘nog een wereld te winnen’.

Waar je bij banken en verzekeringsmaatschappijen zelf de keuze kunt maken (want overschakelen is niet zo moeilijk), is dat bij een pensioenfonds lastiger. Via de werkgever ben je in de regel verbonden met een sector en die weer met een pensioenfonds. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kunt doen. Op de site van de Eerlijke Bankwijzer zijn linken opgenomen waarmee je een compliment of een klacht kunt sturen naar de organisatie(s).

De Eerlijke geldwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, PAX, Oxfam Novib en Animal Protection.