Subsidies en leningen voor energiebesparende maatregelen

Het kabinet heeft besloten de subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen aan te passen. Eerder waren woningeigenaren verplicht om twee maatregelen te nemen om voor subsidie in aanmerking te komen (bijvoorbeeld verschillende isolaties of combinatie met een...

Laatste stand mestfabriek

De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en de wijkraden in noord hebben ruim een jaar geleden een intrekkingsverzoek ingediend van de natuur- en omgevingsvergunning (op basis van de Wet Natuurbescherming). Het gaat om de bouw van een mestfabriek aan de...