Maria Antonietta Gallo: Wijkburger 2022

Al jaren was Maria Antonietta Gallo vanachter haar voordeur in de Sibeliusflat bezig met inzamelen en doneren van kinderkleding. Ze is bescheiden, gaf daar geen ruchtbaarheid aan en deed dit werk binnen haar eigen netwerk van basisschool De Lochtenberg en de Sibeliusflat; zorgen dat wat de een over had, terecht kwam bij de ander, die het nodig had. 

Maria kent de noden omdat ze zelf de ‘struggles of live’ heeft ervaren. Al snel puilen haar huis en berging uit met tassen en dozen. Mariska Verstappen springt bij, maar ook diens berging ligt snel vol. ContourdeTwern brengt uitkomst samen met WonenBreburg en opent de ‘Sibeliusbox’ in de plint van de flat. Natuurlijk komt Maria al snel in beeld; ze wordt de ‘moeder van de flat’: eten delen met wie dat nodig heeft, contact onderhouden met alleenstaande ouderen, aanspreekpunt bij vragen, kartrekker voor de afvalprikploeg, verbinder bij het bewonerspanel. Maria gebruikt haar Italiaanse roots voor de naam van het project: ‘Tira Mi Su’. Letterlijk betekent dat: ‘Trek mij omhoog’. (Maak me blij, beur me op,…….).

Hun eigen bergingen raken leeg en ‘garage 337’ des te voller. Mariska neemt afscheid, er komen twee nieuwe krachten bij: Sahaira en Manuela. Maria: “Vanaf januari 2022 zitten we in garage 337  De juiste mensen kwamen op de juiste momenten, alsof het zo had moeten zijn. Dit werk is mijn passie. Het team is goed op elkaar ingespeeld en dagelijks helpen we mensen.”

In korte tijd is Tira Mi Su uitgegroeid tot wat het nu is: een sociaal project, waar niemand ooit vergeefs aanklopt; met een netwerk door heel Tilburg en omstreken. De donaties krijgen de juiste bestemming. En de mensen die het nodig hebben, kunnen hun verhaal delen, temeer daar ze zich veilig voelen. Zonder oordeel helpen is een beweging geworden rondom de Sibeliusflat. Bewoners haken aan, nemen hun eigen rol, voelen zich verantwoordelijk voor hun directe leefomgeving, hebben plezier omdat ze iets voor een ander kunnen betekenen.

Voor de sociale werkers in de wijk is Maria met haar club onmisbaar. In tal van casussen wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van TiraMiSu.

TiraMiSu is na vijf jaar een begrip geworden. Er komen pakketjes uit Den Bosch, Den Haag en Limburg. Winkeliers bieden gratis hun diensten aan. Anonieme donateurs die boodschappen halen voor een gezin in nood. Gemeente, wijkraden, WonenBreburg, ContourdeTwern alle dragen ze bij.

Mat Gardeniers (secr. Noordraad HQ), 11 november 2022