LAPTOPS GESCHONKEN

Het is een fijn gevoel als je mensen blij kunt maken die zelf hun probleem niet op kunnen lossen. Veel ouders met een krappe beurs weten niet hoe ze aan een laptop voor hun schoolgaande kinderen moeten komen. Natuurlijk, Stichting Leergeld helpt, maar er zijn altijd situaties waarbij aanvragers buiten de boot vallen. Om een paar situaties te noemen: een kind heeft de laptop kapot laten vallen. Of in een gezin is regelmatig ruzie wie de laptop mag gebruiken. Als er bijvoorbeeld drie kinderen op drie verschillende scholen zitten voor voortgezet onderwijs en er maar twee laptops zijn. Toevallig moeten ze alle drie een opdracht op een computer maken. Wie mag eerst? Wie mag de laptop mee naar school nemen?  Met name in de coronatijd waren dit reële vragen, maar ze spelen ook nu nog.

Er kwamen regelmatig vragen om een laptop, maar we konden niet helpen. Totdat……wijkraad Stokhasselt een aanbod kreeg van een gulle gever. Deze had zijn werknemers voorzien van een nieuwe laptop en de gebruikte laptops leeg en schoon laten maken. Ineke Couwenberg, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, kwam ze aanbieden aan de wijkraad: maar liefs 42 puntgave laptops. De wijkraad heeft er tassen bij gekocht en Joke Roovers mocht het materiaal uitdelen. Zij deed dat in overleg met de scholen en de ouderkamer.

Om geen overbodige aanvragen te krijgen is er geen ruchtbaarheid aan gegeven. Omdat we heel wat mensen blij hebben kunnen maken, willen we de blijdschap ook delen met onze wijkbewoners. En niet in de laatste plaats willen we onze gulle gever onze dankbaarheid tonen.