Laatste stand mestfabriek

De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en de wijkraden in noord hebben ruim een jaar geleden een intrekkingsverzoek ingediend van de natuur- en omgevingsvergunning (op basis van de Wet Natuurbescherming). Het gaat om de bouw van een mestfabriek aan de Vloeiveldweg bij De Spinder. Ook de gemeente Tilburg heeft pogingen gedaan bij de provincie om de vergunning (uit 2018) in te trekken. Daarna heeft de rechter beslist dat de provincie extra tijd kreeg om op het intrekkingsverzoek te reageren. Maar een bouwstop kwam er niet.

Afgelopen maand hebben we het besluit van de Provinciale Staten ontvangen: de natuur- en omgevingsvergunning etc. wordt niet ingetrokken. Deze uitspraak is een tegenvaller. Niet alleen voor de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en de wijkraden, maar ook voor de gemeente die eenzelfde verzoek had ingediend.

Er bestaat de mogelijkheid om een beroepsschrift in te dienen maar gezien de juridische kosten, de energie die het ons kost en de geringe kans op succes, ligt die stap niet voor de hand. De gemeente Tilburg beraadt zich wel op juridische vervolgstappen. We zijn nog wel in afwachting van een besluit van de provincie over de aanvraag voor een gewijzigde vergunning. VTTI heeft de beide wijkraden inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de fabriek. Naar hun inschatting is de fabriek eind 2023 operationeel. VTTI is bereid om ook een informatiebijeenkomst te organiseren voor geïnteresseerde bewoners.