Werkgroep Focuswijk

  WERKGROEP FOCUSWIJK De beide wijkraden in Tilburg Noord hadden deze gezamenlijke werkgroep geformeerd om alle kwesties te behandelen die te maken hebben met de aanpak van de focuswijk (Stokhasselt-Vlashof). De werkgroep vervulde een adviesfunctie naar de...

Werkgroep Zwerfafval

  WERKGROEP ZWERFAFVAL Deze werkgroep heeft tot doel zwerfafval op te ruimen in de wijken Heikant en Quirijnstok. Daarbij hebben de publieke ruimten (zoals parken en groenstroken) prioriteit. De werkgroep bestaat uit ongeveer 10 personen en komt regelmatig...

Werkgroep Wijkkrant Noord

WERKGROEP WIJKKRANT NOORD De Wijkkrant Noord is sinds begin 2016 een werkgroep van de wijkraden Stichting Stokhasselt ’88 en de Noordraad Heikant/Quirijnstok.  De werkgroep wordt gevormd door twee leden van de Noordraad, twee leden van de Stokhasselt...

Beleidsplan

  Beleidsplan en werkplan De Noordraad Heikant-Quirijnstok heeft in haar vergadering in december 2018 het vernieuwde beleidsplan 2019-2022 en het werkplan 2019 vastgesteld. Met de link kunt u het Beleidsplan en het Werkplan openen.

Sector Ondernemers

  SECTOR ONDERNEMERS EN WINKELIERS De Noordraad heeft geen aparte werkgroep voor ondernemers. Wel vertegenwoordigt bestuurslid dhr. Ton van den Bersselaar de sector in de raad, vooral de winkeliers van het Wagnerplein. Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en...