Werkgroep Focuswijk

 

WERKGROEP FOCUSWIJK

De beide wijkraden in Tilburg Noord hadden deze gezamenlijke werkgroep geformeerd om alle kwesties te behandelen die te maken hebben met de aanpak van de focuswijk (Stokhasselt-Vlashof). De werkgroep vervulde een adviesfunctie naar de wijkraden (en van daaruit naar de gemeente).
De werkgroep is in het najaar van 2017 opgeheven omdat de taken zijn overgenomen door de wijkstuurgroep.