Sector Ondernemers

 

SECTOR ONDERNEMERS EN WINKELIERS

De Noordraad heeft geen aparte werkgroep voor ondernemers. Wel vertegenwoordigt bestuurslid dhr. Ton van den Bersselaar de sector in de raad, vooral de winkeliers van het Wagnerplein. Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en successen worden in de Noordraad besproken. De plannen voor vernieuwing van het Wagnerplein en de inmiddels gerealiseerde nieuwe Drieburcht zijn en waren veel terugkerende onderwerpen in de Noordraad.

De Noordraad is vertegenwoordigd in de Vereniging Bewonersklankbord Wagnerplein.