Wonen, Woonomgeving en Verkeer (WWV)

 

WERKGROEP WONEN, WOONOMGEVING EN VERKEER (WWV)
De werkzaamheden van deze werkgroep zijn gericht op de bewoners, de woonomgeving en het verkeer in de wijk. De werkgroep WWV geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente via het bestuur van de Noordraad Heikant-Quirijnstok. De leden willen samen met de bewoners in de wijk een goed leefklimaat en een goede woonomgeving creëren. Als bewoners bepaalde ideeën over de wijk hebben geeft WWV hierin graag advies. Wanneer bewoners problemen in hun omgeving ondervinden of zelf de weg niet weten om dit gericht aan te kaarten, kan de werkgroep WWV daarbij helpen.

Heeft u belangstelling  om onze werkgroep te komen versterken dan bent u van harte welkom. Stuur een e-mailbericht naar secretariaat@noordraad.nlhq.nl of naar hettywilde@gmail.com.