Werkgroep Communicatie en PR

De kleine werkgroep voor communicatie en PR zorgt voor het bekendmaken van evenementen middels posters en flyers, voor de publicatie van stukken in de Wijkkrant Noord, voor het schrijven van artikelen en de inrichting en beheer van deze website. Het ligt min of meer voor de hand dat er een nauwe relatie is met de werkgroep Evenementen en activiteiten.