Verrijk je wijk (VJW)

De gemeente Tilburg stelt per jaar een klein bedrag beschikbaar voor haar bewoners. De wijkraden mogen het geld besteden aan initiatieven van de wijkbewoners om hun omgeving leefbaar te houden of om met elkaar nader kennis te maken.

De Noordraad heeft een deskundige binnen het bestuur die zich buigt over de aanvragen die bij de Noordraad binnenkomen. De normering voor toekenning van de aanvragen is als volgt: “Het bevorderen van sociale contacten van onze wijkbewoners en daarbij vooral aandacht besteden aan de sociale binding binnen of tussen groepen bewoners uit onze wijken. Aanvragen moeten daarom zo veel mogelijk wijkbreed gericht zijn”. De Noordraad zal initiatieven in dit kader stimuleren, maar wijkbewoners voeren alle werkzaamheden zelf uit.

De subsidie van de Noordraad is een ondersteuning en dat betekent dat altijd een deel van de kosten gedragen moet worden door de subsidieaanvrager en/of door andere organisaties.

Subsidie kan worden aangevraagd via:
Noordraad Heikant Quirijnstok
P/a Eilenbergstraat 250
5011 EC Tilburg

 

De Noordraad heeft een aanvraagformulier beschikbaar dat u kunt downloaden en opsturen naar de Noordraad: Aanvraagformulier subsidie Verrijk Je Wijk. Het e-mailadres voor vragen en/of indienen van aanvragen is: verrijkjewijk@noordraad.nl