Wat is de Noordraad?

 Wat is de Noordraad Heikant-Quirijnstok? 

Algemeen
Sinds 1 januari 2007 bestaat de Noordraad H/Q. Dit is de wijkorganisatie ofwel wijkraad voor de wijken Heikant en Quirijnstok in Tilburg Noord. De Noordraad H/Q heeft vergelijkbare bevoegdheden en doelstellingen als de andere wijkraden in Tilburg en de dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout. Deze raden zijn erkend door de gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is bij sommige onderwerpen verplicht de wijkorganisaties om advies te vragen. Daarnaast nemen wijkorganisaties initiatieven en geven zij ook ongevraagd advies. Het verbeteren van de omgeving, werken aan de leefbaarheid en de belangenbehartiging van de bewoners staan bij de Noordraad centraal.

 

Structuur
De Noordraad Heikant-Quirijnstok kent een algemeen bestuur bestaande uit 9 leden. Zij vertegenwoordigen een sector of zijn kartrekker van een werkgroep. Een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester geeft leiding aan de Noordraad. Gegevens over de sectoren, de werkgroepen en de samenstelling van de Noordraad zijn opgenomen onder de taps aan de linkerzijde van deze pagina.

 

Werkzaamheden

Om u een indruk te geven van de werkzaamheden van de Noordraad noemen wij enkele punten.

  • Mondelinge en schriftelijke contacten met de gemeente en bestuurders;
  • reageren op situaties en omstandigheden in de wijk;
  • overleggen met organisaties in de wijk, bijvoorbeeld organisaties voor ouderen, de politie, winkeliersverening;
  • het budget Verrijk Je Wijk beheren en inzetten;
  • organiseren en ondersteunen van evenementen (met name in de Symfonie);
  • bewoners informeren over onderwerpen via bijeenkomsten en artikelen in wijkkrant, e-mail, Facebook en flyers.

Meer informatie of vragen over de Noordraad Heikant-Quirijnstok? Al onze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk, openbaar. Heb je belangstelling om in een werkgroep aan de slag te gaan? Bel secretaris Mat Gardeniers, telefoon 013-4560720 of mail naar secretariaat@noordraad.nl