Lemononderzoek

Lemononderzoek

Eind 2021 is opnieuw het Lemononderzoek gedaan in de gemeente Tilburg. Het gaat om een onderzoek onder de bewoners waarbij de beleving van leefbaarheid wordt gemeten. Zo’n 60.000 bewoners in de gemeente Tilburg hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Daarin wordt hen gevraagd een oordeel te geven over diverse leefbaarheidsthema’s in hun wijk. Voor alle aspecten dient een rapportcijfer te worden gegeven, waarbij een 1 zeer negatief is en een 10 zeer positief. Daarnaast is gevraagd naar een totaaloordeel en de ontwikkeling van de eigen buurt. 

De wijken Stokhasselt (links), Heikant (midden), Quirijnstok (rechts) met de verschillende buurten

Legenda: hoe donkerder het gebied, hoe beter de score

Stokhasselt

In 4 van de 7 buurten in de wijk Stokhasselt was de respons minder dan 20 %. (Stokhasselt Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest). Dat betekent dat de uitkomsten voor deze buurten minder betrouwbaar zijn. Er kon slechts een indicatie, een aanwijzing worden gegeven. Er wordt beneden het gemiddelde gescoord als het gaat om de kwaliteit van de woning, de uitstraling van de woningen in de buurt, de woonomgeving en de verlichting. Is er dan niets positief? Jawel hoor; groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en algemene voorzieningen scoren goed.Met betrekking tot sociale aspecten valt op dat men weliswaar contacten belangrijk/prettig vindt, maar dat betrokkenheid en omgang laag scoren. Vervuiling is een terugkerend ongenoegen. De criminaliteit is gestegen en men voelt zich vooral in de avond niet veilig.

Het totaalbeeld dat men heeft over de wijk scoort lager dan het Tilburgs gemiddelde. Een positieve uitzondering is Stokhasselt-Zuid. Hier scoort men duidelijk hoger dan het gemiddelde in Tilburg.

Heikant

De Heikant is opgedeeld in 8 buurten. In Heikant Zuidwest (Vlashof) was de deelname minder dan 20%. De scores zijn daarom indicatief. Het is opvallend dat op een aantal punten lager wordt gescoord dan in eerdere jaren. De scores in de verschillende buurten variëren. Heikant Zuidoost en Lijnse Hoek laten op enkele aspecten een hogere scoren zien. Terwijl voor heel Heikant de waardering lager is dan in heel Tilburg, valt op dat Heikant Oost hoger beoordeeld wordt.

Met betrekking tot de sociale omgeving wordt een aantal positieve ontwikkelingen genoemd. In verschillende buurten kwalificeren bewoners overlast van anderen en betrokkenheid met een onvoldoende. In Lijnse Hoek-West beoordeelt men de omgang tussen bewoners eveneens lager dan in voorgaande jaren. Ook in Heikant is er ongenoegen over vervuiling en overlast door parkeergedrag. In Heikant-Oost zijn de waarderingen het laagst. In Lijnse Hoek-Oost zijn de meningen wel positiever. Als het gaat om veiligheid scoort Lijnse Hoek West op het punt criminaliteit lager dan het Tilburgs gemiddelde. De veiligheid in de avond wordt bijna in geheel Heikant lager beoordeeld dan het gemiddelde in Tilburg.

Als we een totaaloordeel uit moeten spreken is dat, met uitzondering van Heikant Noordwest en Heikant West, de uitkomsten vergelijkbaar zijn met het Tilburgs gemiddelde. De ontwikkeling van Heikant Noordwest en Heikant Oost blijft duidelijk achter, ook in vergelijking met voorgaande jaren.

Quirijnstok

Quirijnstok is opgedeeld in 6 buurten. Alleen in de buurt Quirijnstokpark heeft minder dan 20% van de bewoners gereageerd. De uitkomsten zijn daarom voor dit deel van de wijk indicatief. De bewoners zijn positief over de woonomgeving, Men waardeert de woonomgeving zelfs positiever dan in de voorafgaande jaren en hoger dan gemiddeld in Tilburg. Alleen de kwaliteit van de woning wordt lager beoordeeld dan in 2017. Quirijnstok Noordoost is de enige buurt die niet hoger scoort dan het Tilburgs gemiddelde. De sociale woonomgeving wordt op alle punten beter beoordeeld dan het gemiddelde in Tilburg. Desondanks is de overlast van anderen toegenomen ten opzichte van 2019. En ook hier wordt melding gemaakt van vervuiling, verkeersoverlast en parkeergedrag. Sprekend over veiligheid scoort het thema criminaliteit hoger dan het Tilburgs gemiddelde. Quirijnstok Zuidoost scoort het hoogst als het gaat om veiligheid overdag en in de avond.

Het totaalbeeld van deze wijk is voor een groot deel positief. Als het gaat om ontwikkeling van de wijk dan waardeert Quirijnstok Noordoost dit gemiddeld met een onvoldoende.

Belangrijke conclusie voor de Wijkraden uit dit onderzoek is wel, dat de leefbaarheid in onze wijken, ondanks alle PACT-inspanningen ten opzichte van eerdere onderzoeken, nergens positief is gewijzigd.

Lemon komt tot stand in opdracht van: Gemeente Tilburg, ’t Heem, TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg en RIGO. Bron en verantwoordelijkheid: RIGO Research en Advies. 20220322_Lemon_Tilburg_2021.pdf , www.lemontilburg.nl .