Gebiedsperspectief Noord

Tijdens de informatiemarkt in De Symfonie hebben de stedenbouwkundige en procesmanager stedelijke ontwikkeling uitleg gegeven over de start van het proces voor het gebiedsperspectief voor Tilburg-Noord. In de Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen is voor noord een geplande verdichting met 5000 woningen opgenomen. (Zie voor de verdichtingsopgave voor heel Tilburg: Toekomst van Tilburg: verstedelijksopgave – Gemeente Tilburg .) In het gebiedsperspectief, waarvoor overigens nog niets vaststaat voor Tilburg Noord, wordt bekeken hoe deze verdichting ook tot verbetering van de wijk kan leiden. Het gaat daarbij niet alleen over verdichting met woningbouw, maar ook over het toevoegen van voorzieningen, over groen en mobiliteit in Noord.

Tilburg Noord, foto gemeente Tilburg

De genoemde deskundigen hebben middels een vragenlijst ook aan bezoekers van de informatiemarkt gevraagd of zij actief willen meedenken over Tilburg-Noord of een deel daarvan. Daarop hebben 18 bezoekers positief gereageerd. De gemeente gaat deze groep uitnodigen voor een bijeenkomst. Mocht u niet aanwezig zijn geweest bij deze informatiemarkt (of dat formulier niet hebben ingevuld) en wel belangstelling hebben om mee te denken en mee te praten, dan kunt u dat laten weten via secretariaat@noordraad.nl .