Zwerfafval ruimen HQ

De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo’n veertien gemotiveerde personen die om de paar weken een middag de handen uit de mouwen steken. De werkgroep komt ongeveer om de drie...

Verrijk je wijk (VJW)

De gemeente Tilburg stelt per jaar een klein bedrag beschikbaar voor haar bewoners. De wijkraden mogen het geld besteden aan initiatieven van de wijkbewoners om hun omgeving leefbaar te houden of om met elkaar nader kennis te maken. Het doel van de gemeente is vooral...

Wijkraad stokhasselt zoekt secretaris

De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen. Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je hebt regelmatig...

Werkgroep Focuswijk

  WERKGROEP FOCUSWIJK De beide wijkraden in Tilburg Noord hadden deze gezamenlijke werkgroep geformeerd om alle kwesties te behandelen die te maken hebben met de aanpak van de focuswijk (Stokhasselt-Vlashof). De werkgroep vervulde een adviesfunctie naar de...

Werkgroep Zwerfafval

  WERKGROEP ZWERFAFVAL Deze werkgroep heeft tot doel zwerfafval op te ruimen in de wijken Heikant en Quirijnstok. Daarbij hebben de publieke ruimten (zoals parken en groenstroken) prioriteit. De werkgroep bestaat uit ongeveer 10 personen en komt regelmatig...