Aandacht voor onderwijs in Noord

Ouders en scholen, de wijkraden staan achter jullie bij het bevechten van gelijke kansen van de kinderen in Tilburg-Noord

Onderwijs en armoede
De beide wijkraden hebben een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders waarin ze hun zorgen uitspreken over de kansen en ontwikkeling van kinderen in Tilburg-Noord. Daarbij hebben we gerefereerd aan de uitstroomgegevens van de basisscholen. Formeel is er GEEN reactie van het college. We hebben wel de aandacht gekregen van de omgevingsmanager, Abdelkader Barkane. Hij geeft aan dat we de problematiek voor hem verduidelijkt hebben. Ook in het gesprek met wethouder Esmah Lahlah, dat gepland was rond haar beleid met betrekking tot armoedebestrijding, is het onderwerp aangekaart. Zij heeft het onderwerp zelf aangereikt door te stellen dat ze generationele armoede tegen wil gaan. Wij zeiden vroeger, dat we van een dubbeltje een kwartje wilden maken, maar dat is eerder gezegd dan gedaan. Ook nu zien we nog dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Integrale aanpak
Kinderen van laagopgeleide en vaak ook werkloze ouders missen de stimulans, hulp en steun die nodig is om op school goede resultaten te behalen. Peuters die naar school komen zonder thuis Nederlands gesproken te hebben, beginnen de schoolloopbaan met een achterstand, missen de kansen op voortgezet onderwijs dat past bij hun talenten en komen ook weer terecht in de minder betaalde banen of zijn al jong werkloos. Scholen krijgen (te weinig) financiële middelen om een extra inspanning te leveren, maar kunnen het niet alleen. Daarom hebben we de hoop gericht op een integrale wijkaanpak, waarbij welzijn, begeleiding van ouders en buitenschoolse activiteiten samengaan. Het is verbijsterend dat een wethouder die armoedebestrijding in haar portefeuille heeft, durft te zeggen dat ze tot nu toe weinig zicht heeft op de PACT-activiteiten. We hadden een sprankje hoop toen we in de krant lazen dat onze burgemeester mede een overeenkomst getekend had die in de coronatijd meer middelen genereert voor achterstanden in het onderwijs. Maar het blijft oorverdovend stil. We blijven aandacht vragen. In Stokhasselt valt 55 % van de kinderen onder de landelijke doelgroep. In de Heikant 43 %. De wijkraden hebben inmiddels de scholen aangeschreven om te horen wat zij vinden van onze zorgen. Wij zullen zeker de gemeente aanspreken. Natuurlijk hebben scholen een grote autonomie, maar zij zullen zich ook een onderdeel voelen van de lokale gemeenschap in Noord. Hoe mooi zou het zijn als ouders en kinderen beiden een betere toekomst kunnen bouwen door een op de eigen situatie aangepaste scholing.