Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in Noord is er in 2018 juist gekomen door onze inzet. Er waren destijds weinig bewoners uit Noord die gebruik maakten van de voedselbank terwijl ze daar wel recht op hadden. We hebben als wijkraden toen onderzoek gedaan naar de beweegredenen. Naast de bekende redenen als schaamte en onbekendheid, waren dat onder andere: een taalbarrière, veel alleenstaande moeders met kleine kinderen en de afstand (gebrek aan vervoersmogelijkheden) naar de centrale locatie. Sinds de realisatie van het uitgiftepunt in De Ypelaer is het aantal gezinnen uit Noord dat van de voedselbank gebruik maakt, gestegen van 30 tot 80-100.

Begin dit jaar waren er geruchten dat de locatie in De Ypelaer zou verdwijnen. We hebben toen onze zorgen per brief geuit. Vervolgens werden de geruchten ontkend. Naar nu blijkt, waren onze zorgen terecht. De opheffing van ons uitgiftepunt heeft volgens de wijkraden alleen een bedrijfseconomische reden. Het bestuur van de Tilburgse voedselbank is voorbij gegaan aan de sociale aspecten. Het uitgiftepunt in noord maakte deel uit van het totaalpakket in de bestrijding van armoede en verbetering van de leefbaarheid. In het kader van het PACT is zo’n besluit dan ook extra zuur.