Wagnerplein

Het Wagnerplein wordt over enkele jaren nogmaals fors uitgebreid. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken het komende half jaar de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. De gemeente heeft een website geopend waar antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen:  https://www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/meestgestelde-vragen-wagnerplein/ . Onderwerpen zijn woningbouw (270 woningen), Von Weberpark, verkeer, voorzieningen en ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Er worden verschillende (online) bijeenkomsten georganiseerd waarbij je kunt meedenken over de plannen. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de omgevingsmanager Abdelkader Barkane via abdelkader.barkane@tilburg.nl  of 013-5326047.

De gemeenteraad zal zo mogelijk begin 2022 besluiten nemen. Daarna volgt (ergens in 2023) een nieuw bestemmingsplan (inclusief inzage en ruimte voor het indienen van zienswijzen). De bouwwerkzaamheden zullen waarschijnlijk plaatsvinden tussen 2023 en 2028.