Werkgroep Senioren

SENIOREN NIEUW NOORD (SNN)

Een van de leden van de werkgroep Senioren Nieuw Noord (SNN) is afgevaardigd in het bestuur van de Noordraad.
In de werkgroep komen verschillende organisaties samen zoals de wijkraad Stokhasselt, de Noordraad, de Zonnebloem en de KBO. De werkgroep behartigt de belangen van ouderen in Noord op velerlei terreinen zoals huisvesting, veiligheid, zorg, thuiszorg, financiën, bereikbaarheid, zelfstandigheid. De werkgroep organiseert periodiek voorlichtingsbijeenkomsten. Vaak gebeurt dat in samenwerking met organisaties of instellingen die in de wijk actief zijn. Voorbeelden van thema’s die zo voor het voetlicht zijn gebracht zijn: WMO, thuiszorg, Loket Z, huiselijk geweld, dementie, veiligheid in en rond de woning en orgaandonatie. De werkgroep SNN heeft ook nauwe contacten met de Seniorenraad Tilburg. En de Seniorenraad legt weer lijntjes met de Tilburgse politiek en met gemeentelijk opererende organisaties (woningbouwcorporaties, GGD, Rode Kruis, etc.).

Er is volop werk voor ouderen die in aantal alleen maar toenemen. En de werkgroep SNN kan wel wat nieuwe leden gebruiken. Dat geldt overigens ook voor de Seniorenraad Tilburg. De SNN wil graag met u kennismaken als u belangstelling hebt voor de werkgroep. De Seniorenraad heet u erg welkom als u beleidsmatige onderwerpen niet schuwt.
Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met Joop van de Ven; venjoop@ziggo.nl .