Hoogspanningsleidingen TenneT

We hebben u al eerder geïnformeerd over de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk door TenneT, landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet. Het gaat vooral om het traject tussen Tilburg-Noord en Best. De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter en daarnaast wordt steeds meer zonne- en windenergie opgewekt en die elektriciteit vraagt om transport via het netwerk. En dat netwerk heeft – zoals in veel regio’s in Nederland – de maximale capaciteit (zo goed als) bereikt. Er wachten nu al grootschalige energieprojecten zoals windmolenparken en zonneweides op aansluiting op het netwerk. Dat geldt overigens niet voor particulieren die zonnepanelen op hun dak willen plaatsen. In verhouding zijn dat minimale toevoegingen aan het netwerk. Maar als grote projecten lang moeten wachten, wordt dat een knelpunt in de energietransitie.

Werkzaamheden gestart

TenneT is daarom gestart met de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnet in Brabant. Het bovengrondse 150 kV-traject tussen Tilburg-Noord en Best wordt momenteel vervangen door een nieuw, ondergronds tracé. Daarmee wordt de transportcapaciteit vergroot en wordt ook de verouderde verbinding vervangen. En dat voorkomt ook groot onderhoud aan de oude masten. In totaal gaan 110 masten verdwijnen tussen Tilburg-Noord en Best. En dat niet alleen; inmiddels zijn ook voorbereidingen getroffen voor vernieuwing van het westelijk traject in Brabant. Het gaat om de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV die loopt van Rilland (zuidwestelijk van Bergen op Zoom) naar Tilburg.

Voor de uitbreiding van het netwerk wordt ook een nieuw hoogspanningsstation gebouwd op de Spinder. Dat wordt een 380 kV-station. Vanaf dat nieuwe station wordt een 150 kV-kabel gekoppeld aan het bestaande station in Tilburg-Noord aan de Kalverstraat (achter de Sibeliusstraat). Zo worden de 380kV en 150kV-netten met elkaar verbonden.                                       

Het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord, foto: Collin Beijk)

Informatie bewoners

Allemaal heel technisch en allemaal te lezen op de website van TenneT. Maar wat er niet te zien is, en waar bewoners noch wijkraden over zijn geïnformeerd, is dat het bestaande hoogspanningsstation in Tilburg-Noord wordt uitgebreid.

De bewoners van de Sibeliusstraat schrikken enorm van die uitbreiding pal naast hun flat. Het komt als een donderslag bij heldere hemel. Terwijl bewoners er eerder van uit gingen dat met het nieuwe station op de Spinder het station in Tilburg-Noord overbodig zou worden of kleiner, is het tegenovergestelde het geval.                        

Wat blijft er over aan buitengebied?

Ook de Noordraad heeft van zich laten horen. Het groene buitengebied lijkt nu volgebouwd te worden met industrie en woningen. We hebben op de Spinder al een afvalverwerker; een rioolzuivering, er is een mestverwerker onderweg én een nieuw hoogspanningsstation. En nu dus ook nog heel dicht bij de woningen een groter hoogspanningsstation. In Tilburg-Noord moeten ook nog eens 5000 woningen worden gebouwd. Hoeveel groen houden we over? Hoe houden we het hier leefbaar?