Selecteer een pagina

Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in Noord is er in 2018 juist gekomen door onze inzet. Er waren destijds weinig bewoners uit Noord die gebruik maakten van de...

Bestaanszekerheid

Afgelopen voorjaar kregen enkele vertegenwoordigers van de wijkraden een uitnodiging om met een beleidsmedewerker van de gemeente te komen praten over armoede in Tilburg-Noord. De aanleiding was de bezorgdheid van de wijkraden over het grote aantal mensen dat in...

Gebiedsperspectief Noord

Tijdens de informatiemarkt in De Symfonie hebben de stedenbouwkundige en procesmanager stedelijke ontwikkeling uitleg gegeven over de start van het proces voor het gebiedsperspectief voor Tilburg-Noord. In de Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen is voor...

Planteam Wagnerplein

Bij de plannen voor de herontwikkeling van het Wagnerplein willen de gemeente en BPD de mensen in de omgeving er bij betrekken. In overleg met de wijkraden is daarom besloten een planteam Wagnerplein op te zetten. Het wordt een team waarin naast de gemeente en de...

Informatiemarkt Heikant-Vlashof

De informatieavond in het Ronde Tafelhuis voor Heikant/Vlashof had een andere opzet dan de overige bijeenkomsten. Hier was het de bedoeling dat de bezoekers zich vooraf via e-mail zouden opgeven. Er was namelijk een actieve rol weggelegd voor de deelnemers/bezoekers....

Informatiemarkt Heikant-Quirijnstok

In Quirijnstok en het oostelijk deel van de Heikant hebben bewoners duidelijk aangegeven dat er aandacht moet worden besteed aan verduurzaming van woningen, woonomgeving en het plan van de gemeente om in Tilburg-Noord 5000 extra woningen te realiseren. Het werd een...