Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

De Familiedagen op de eerste zondag van de maand in wijkcentrum De Ypelaer zijn weer opgestart. De familiedagen met vrijmarkt worden gehouden van 12:00 tot 16:00 uur. De toegang daarvoor is gratis. In de ontmoetingsruimte wordt van 12:00 tot 13:00 uur tegen een kleine...

Energietoeslag

Bijna dagelijks horen en zien we dat de prijzen voor energie enorm stijgen. Voor velen stijgen de prijzen tot boven draagkracht. De gemeente helpt de mensen met de laagste inkomens maar zij weet niet van elke inwoner wat zijn/haar financiële situatie is. Mensen met...

Hoogspanningsleidingen TenneT

We hebben u al eerder geïnformeerd over de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk door TenneT, landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet. Het gaat vooral om het traject tussen Tilburg-Noord en Best. De vraag naar elektriciteit wordt steeds...

Planteam Wagnerplein

Bij de plannen voor de herontwikkeling van het Wagnerplein willen de gemeente en BPD, de bewoners in de omgeving in een vroeg stadium betrekken. Daarom is in overleg met de wijkraden besloten een planteam Wagnerplein op te richten. Het is een team waarin naast de...

Verslag informatiemarkten Noord

Van de drie informatiemarkten is een gezamenlijk verslag gemaakt. Daarin zijn ook (als bijlage) alle aanbevelingen en voorstellen opgenomen die de bezoekers hebben aangereikt. Met deze punten gaan de wijkraden maar ook de gemeente aan de slag.Het volledige verslag is...

Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in Noord is er in 2018 juist gekomen door onze inzet. Er waren destijds weinig bewoners uit Noord die gebruik maakten van de...