Overlast van ratten in de wijken

Er komen steeds meer berichten dat er ratten zijn gesignaleerd in de wijken. Ze bevinden zich rondom woningen, in parken maar ook op het Wagnerplein zijn ze getraceerd. Als je eenmaal last hebt van ratten is bestrijding erg lastig. Gif gebruiken mag niet, wel mogen...

Verrijk Je Wijk (VJW)

​Als u met buurtbewoners kleinschalige buurtactiviteiten wilt organiseren en de coronamaatregelen het toelaten, kunt u mogelijk een beroep doen op Verrijk-Je-Wijk-subsidie. Op de websites van zowel Noordraad als Stokhasselt kunt u een formulier downloaden en vindt u...

Muurschilderingen in de stad

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook professionele muurschilderingen in de stad. De gemeente denkt zelfs dat het de veiligheid van de omgeving ten goede komt en de locaties schoner houdt. In elk geval zijn de bewoners blij met en trots op de...

Noord Schoon

Op stedelijk niveau krijgt het onderwerp zwerfafval steeds meer aandacht. De gemeente heeft voor onze wijken eind 2019 de aftrap gegeven van het project NOORD SCHOON. Daarbij werken de gemeente, het BAT, GroenXtra (Diamantgroep), ContourdeTwern, WonenBreburg en...

Aandacht voor onderwijs in Noord

Ouders en scholen, de wijkraden staan achter jullie bij het bevechten van gelijke kansen van de kinderen in Tilburg-Noord Onderwijs en armoedeDe beide wijkraden hebben een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders waarin ze hun zorgen uitspreken...