Selecteer een pagina

Voedselbank weg uit Noord

Het uitgiftepunt van de voedselbank in De Ypelaer is sinds kort opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van de beide wijkraden. Het uitgiftepunt in Noord is er in 2018 juist gekomen door onze inzet. Er waren destijds weinig bewoners uit Noord die gebruik maakten van de...

Nieuwe familiedagen in Ypelaerpark

Op zondag 3 juli en zondag 4 september organiseert de wijkraad Stokhasselt in samenwerking met ContourdeTwern een (nog) nieuwe buitenactiviteit. Deze Familiedagen vinden plaats op het grote terras van het wijkcentrum De Ypelaer en het aangrenzende speelpleintje in het...

Bestaanszekerheid

Afgelopen voorjaar kregen enkele vertegenwoordigers van de wijkraden een uitnodiging om met een beleidsmedewerker van de gemeente te komen praten over armoede in Tilburg-Noord. De aanleiding was de bezorgdheid van de wijkraden over het grote aantal mensen dat in...

Gebiedsperspectief Noord

Tijdens de informatiemarkt in De Symfonie hebben de stedenbouwkundige en procesmanager stedelijke ontwikkeling uitleg gegeven over de start van het proces voor het gebiedsperspectief voor Tilburg-Noord. In de Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen is voor...

Planteam Wagnerplein

Bij de plannen voor de herontwikkeling van het Wagnerplein willen de gemeente en BPD de mensen in de omgeving er bij betrekken. In overleg met de wijkraden is daarom besloten een planteam Wagnerplein op te zetten. Het wordt een team waarin naast de gemeente en de...