Zwaluwenbunders (5) definitief geen bedrijventerrein

De plannen om in het gebied Zwaluwenbunders een bedrijventerrein te ontwikkelen, gaan definitief niet door. De wijkraden zijn verheugd over dit besluit van de gemeente. We hebben u al meerdere malen via wijkkrant en deze website geïnformeerd over de stand van zaken van dit terrein en dan kunt u weten dat we destijds formeel bezwaar hebben gemaakt tegen deze bedrijfsplannen. We hebben u ook bericht dat de besluitvorming door de gemeente werd stilgelegd vanwege een uitgebreidere mer-rapportage. Onze laatste berichtgeving ging over schetsen voor een alternatieve invulling van dit terrein waaraan een kleine groep professionals en bewoners aan de basis staan. Die schetsen, zeg maar fraaie ontwerpen – met daarin natuur, pluktuin, recreatie, biologische, kleinschalige landbouw en opwekking van zonne-energie – zijn als alternatief aan de gemeenteraad voorgelegd. En nu ligt er dus een definitief besluit.

Of het ingediende ontwerp ook zo wordt overgenomen door de gemeente is niet zeker. Met de ontwikkeling van cultuurlandschap Zwaluwenbunders wordt wel de aansluiting gezocht met het toekomstige landschapspark Pauwels. En dat is heel logisch.