Wie Wordt Wijkburger 2020?

Elk jaar wordt de verkiezing van de wijkburger Tilburg-Noord gehouden. Die eer valt ten deel aan de persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan Tilburg-Noord. Dit kan iemand zijn, die hier woont maar het kan ook iemand zijn die in Noord werkzaam is (al dan niet op vrijwillige basis). Wilt u eens goed in uw omgeving nagaan of er iemand is die zich op een bijzondere manier inzet voor een andere persoon of voor ons aller leefklimaat. Tot 14 december kunt u kandidaten voor deze verkiezing aanmelden. Kandidaten van de voorgaande 3 jaar die het (net) niet gehaald hebben, mogen uiteraard opnieuw genomineerd worden. Vergeet niet uw eigen naam en adres door te geven, want de verkiezingscommissie zal onder de inzenders een prijs verloten. De gegevens (naam + adres kandidaat en van uzelf + motivatie/reden) kunt ons via mail (secretariaat@noordraad.nl ) of per post (Noordraad HQ, p/a Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg) toesturen.