Werkgroep Senioren

Werkgroep Senioren

Senioren Nieuw Noord (SNN) is een werkgroep van de wijkraden in Tilburg‑Noord. SNN is tevens een platform voor alle professionele organisaties in onze wijk die zich bezig houden met ouderen. Wij zijn er voor alle ouderen ongeacht huidskleur of afkomst. Ieder is ons even dierbaar en verdient een goede, veilige oude dag in onze wijk! Daarbij hulp bieden zien wij als een belangrijke taak.

Maar we doen meer. We hebben ervaring met het geven van voorlichting aan en over ouderen. In het verleden hebben we voorlichtingsmiddagen georganiseerd in de wijken Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok over dementie, over het aanbod aan zorg en erfrecht. We signaleren ook problemen in onze wijk waar ouderen letterlijk en figuurlijk tegenaan lopen. Bij de gemeente hebben we aangeklopt voor een wijkschouw om de stoepen begaanbaarder te maken en te houden, vooral voor wie minder goed ter been is.

Doordat onze werkgroep bijna geen vergaderingen heeft gehouden gedurende de afgelopen twee coronajaren, en omdat enkele leden de werkgroep hebben verlaten willen we – nu het mogelijk is – een frisse doorstart maken en nieuwe leden aantrekken. Zowel mannen als vrouwen uit heel noord zijn welkom. Wat wij van onze leden verwachten is een gezonde en frisse kijk op Tilburg-Noord. En wij zouden het op prijs stellen als ook mensen met een niet-westerse achtergrond onze club willen komen versterken. Het grootste deel van de bewoners in noord heeft immers een andere achtergrond en met name voor dié ouderen willen wij graag iets kunnen betekenen.

Als het je iets lijkt om onze club te versterken, aarzel dan niet en laat het weten aan Joop van de Ven (venjoop49@gmail.com  of 06-2248 4640). Een afspraak maken om een keer een vergadering bij te wonen kan natuurlijk ook. De koffie staat klaar!