Wagnerplein

Enige tijd geleden – in de maand februari – heeft de gemeente een drietal camera’s geplaatst om het verkeer te monitoren. Het betrof de verkeerssituatie bij de Brucknerlaan-Beethovenlaan, de ontsluiting van het parkeerterrein aan de oostzijde van het winkelcentrum (AH-kant) naar de Brucknerlaan en de verkeerssituatie op de Haendellaan.

Op verzoek van met name Bewonersklankbord Wagnerplein is een ander verkeersadviesbureau door de gemeente ingeschakeld. In plaats van Goudappel Coffeng heeft Adviesbureau Groen Licht de cameramonitoring gedaan. Groen Licht heeft inmiddels een presentatie gegeven waarbij de bevindingen van de beelden zijn toegelicht aan gemeente, klankbord en Noordraad. De verzamelde data is ook in een rapport verwerkt. Momenteel is dat nog vertrouwelijk van aard maar enkele punten kunnen we hier wel melden.

Allereerst heeft Groen Licht duidelijk gemaakt dat de beelden met lage resoluties zijn vastgelegd zodat geen persoonlijke kenmerken zoals kentekens zichtbaar zijn. Er zijn metingen gedaan naar de wachtrijen van auto’s op de verschillende punten, de wachttijden (30 seconden of langer worden door verkeersdeelnemers als lang ervaren), wanneer er een blokkade ontstaat en de ruimte die fietsers hebben in verschillende situaties. Daarnaast is de (krappe) draaicirkel bij de Beethovenlaan-Brucknerlaan meegenomen en de voorrangs-problematiek op dat punt.
Er wordt erkend dat er een verkeersprobleem is maar wel maatregelen worden genomen is nog niet bekend.