Wadi Heikant

De bewoners van en in de omgeving van zorgcentrum De Heikant hebben vooral het afgelopen jaar te kennen gegeven niet blij te zijn met de huidige staat van de wadi. Er staat al lange tijd geen water meer in en van aantrekkelijk groen is geen sprake. Vertegenwoordigers van de gemeente (kwaliteit en ecologie), de Diamantgroep (groenbeheer en -onderhoud), bewoners uit de directe omgeving en de werkgroep WWV van de Noordraad zijn afgelopen oktober met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden om de wadi tot een aantrekkelijk en tevens functioneel plekje te maken.

De wadi is bedoeld om snel (en onverwachts) overtollig water op te vangen zoals bij stortbuien. Die functie is nodig om in cruciale situaties de wegen toegankelijk en woningen droog te houden.

De naam wadi verwijst naar de Arabische naam voor een rivierdal dat in droge gebieden gedurende het grootste deel van het jaar droog staat en in natte periodes vol stroomt met water. In de westerse maatschappij staat wadi ook voor: Water Afvoer Drainage Infiltratie.

De wadi bij De Heikant moet daarom blijven. En een wadi is geen vijver. Hoe veel leuker een vijver ook is; er is een groot verschil in bodemsamenstelling tussen deze beide voorzieningen. Maar de wadi kan wel anders worden ingericht; natuurvriendelijk en met meer variatie in beplanting. Geen eentonig gras meer dat regelmatig gemaaid wordt.

En dan nu het goede nieuws. De gemeente heeft een prachtig ontwerp gemaakt voor een ecologische inrichting van de ‘Heikant-wadi’. Dat ontwerp is nog concept en blijft nog even intern, maar het is vorige maand al wel gepresenteerd aan vertegenwoordigers van bewoners, WWV en Diamantgroep. We kunnen wel verklappen dat het fantastisch gaat worden. De wadi zal ecologisch worden aangekleed en die aankleding wordt niet beperkt tot het gebied van de wadi. Ook de huidige gazons voor de andere flats aan die zijde van de Heikantlaan worden daarbij meegenomen. Behalve een groene ecologische aankleding staan er ook wandelpaden op het ontwerp. Meer gaan we nog even niet prijs geven. Als het ontwerp definitief is zullen de bewoners worden geïnformeerd. De realisatie wordt dit najaar verwacht.