Verkeerssituatie Wagnerplein

De verkeerssituatie rondom het Wagnerplein is al sinds de zomer van 2019 een onderwerp van gesprek tussen het bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad, de Winkeliersvereniging Wagnerplein en de gemeente. We zijn nu in een volgende fase beland. Daarin zijn verschillende punten in de verkeerssituatie aangepakt.

Verbeterpunten verkeerssituatie

  • De hoek Beethovenlaan – Brucknerlaan is iets verbreed zodat de bussen beter vanuit de Beethovenlaan de Brucknerlaan in kunnen rijden.
  • Bij de in-/uitgang van het winkelcentrum van en naar de Brucknerlaan is belijning aangebracht zodat voor het in- en uitgaand verkeer afzonderlijke rijbanen zijn gemarkeerd. Dit zorgt ervoor dat de beide verkeersbanen voldoende ruimte hebben.
  • Aan de kant van het winkelcentrum tegenover de garage op de Brucknerlaan is een trottoir aangelegd. Dat is gebeurd omdat voetgangers geneigd zijn de kortste route te kiezen. Daarin worden ze nu ondersteund.

De gemeente geeft aan dat met deze maatregelen de parkeersituatie is verbeterd maar dat voor andere zaken meer tijd nodig is.

Monitoring verkeer Brucknerlaan
De gemeente heeft (door onderzoeksbureau Groen Licht) in februari 2020 camera’s laten plaatsen om het verkeer een week lang te monitoren. Uit de metingen en onderzoek stelt de gemeente dat er geen onveilige situaties zijn. Wel ontstaan er op sommige momenten situaties die onwenselijk zijn. De gemeente verwacht dat de bovengenoemde maatregelen tot minder opstoppingen leiden op de Brucknerlaan.

 Opstoppingen
Nog even over de opstoppingen. De gemeente realiseert zich dat er regelmatig opstoppingen voorkomen op twee plekken op de Beethovenlaan en op de Haendellaan. Dat gebeurt vooral op drukke momenten tijdens avondspits en weekmarkt. Hiervoor worden geen maatregelen getroffen.

Volgens de gemeente wordt het eenrichtingsverkeer op de Brucknerlaan vaak als oorzaak genoemd voor de opstoppingen. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt echter dat de grote hoeveelheid verkeer op met name de Beethovenlaan een boosdoener is. Door de continue stroom van autoverkeer op de Beethovenlaan kan het verkeer van de Brucknerlaan en de Haendellaan niet doorrijden. Vooral daardoor ontstaan langere rijen wachtende auto’s op de verschillende kruispunten.  

Brucknerlaan, foto Corrie Aerts

Wat vindt de Noordraad?
Bovenstaande conclusie gaat de Noordraad niet ver genoeg. Het probleem is ontstaan doordat de gemeente heeft afgezien van het doortrekken van het Quirijnstoktracé en er voor heeft gekozen om de ruimte die daardoor ontstond te benutten voor woningbouw. Door het ontbreken van een rechtstreekse verbinding via dit tracé met de Heikantlaan is het aanbod van verkeer op de Beethovenlaan onevenredig groot. Dit vereist een meer structurele oplossing dan het gegoochel met eenrichtingsverkeer op de Brucknerlaan. Door die eenrichtingsconstructie heeft een deel van het verkeer zich namelijk moeten verplaatsen van Heikantlaan naar Beethovenlaan. Vanaf het parkeerterrein kan het verkeer alleen via de Beethovenlaan (en een deel daar weer van, via de Haendellaan) het Wagnerplein verlaten.

Nog een puntje dat volgens de Noordraad het gevolg is van de nieuwe structuur is de bushalte op de Brucknerlaan. Als de bussen stoppen, blokkeren ze volgens de gemeente de straat, en dat leidt ook weer tot opstoppingen. De gemeente is nu in overleg met Arriva over het opheffen van de tweede bushalte op de Brucknerlaan. Is dat niet het ‘paard achter de wagen spannen’? Gaan we nu de bewoners die afhankelijk zijn van het busvervoer duperen door een structurele oplossing te blokkeren?

En nog iets: het oostelijk parkeerterrein heeft maar één ontsluiting. Uit veiligheidsoverwegingen en voor een soepele ontsluiting van het parkeerterrein, is een tweede in-/uitgang meer dan noodzakelijk.

Vervolgstap Gemeente
Het Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad en de Winkeliersvereniging Wagnerplein blijven met de gemeente in gesprek. De volgende stap die genoemd is en door de gemeente wordt gezet, is de grote drukte op de Beethovenlaan met urgentie aan te pakken. Dit najaar volgt een nieuw overleg met betrokken partijen.