Verkeersdrukte sweelincklaan

De Sweelincklaan is door de jaren heen een doorgaande weg geworden met niet alleen steeds meer personenauto’s maar ook veel meer vrachtverkeer. De Noordraad heeft al eerder aan de bel getrokken over de toename van zwaar verkeer. De wijkregisseur (Samir Azahaf) heeft toen contact gelegd met transportbedrijven en duidelijk gemaakt dat de weg niet geschikt is als doorgaande weg voor deze voertuigen. En dat had een positief resultaat. Veel chauffeurs kozen voor een route buiten de wijk om.
Maar nu merken we weer een grote toename van vrachtverkeer. Onlangs hebben zowel individuele bewoners als bewonersorganisaties zich laten horen bij de Noordraad omdat er opnieuw veel hinder is van zwaar verkeer op de Sweelincklaan. Deze weg is hier namelijk niet op ingericht.

Maar de Sweelincklaan vormt wel een snelle verbinding van het industrieterrein naar de rest van Tilburg. Truckchauffeurs kiezen steeds vaker voor de kortste route. Niet alleen vrachtwagens zorgen voor overlast; dat geldt ook voor tractoren, niet zelden voorzien van aanhangers met onafgedekte en stoffige ladingen. De wijk kan dit niet aan. Niet wat betreft veiligheid, ook niet wat betreft vervuiling (fijnstof, roetdeeltjes) en geluidsoverlast. De extra drukte van de laatste tijd wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van het industrieterrein Kraaiven (met meerdere hallen). Deze extra logistieke activiteiten hebben veel consequenties voor Tilburg-Noord. En dan is de containerterminal aan het kanaal nog niet eens gebouwd. Waar moet dat naar toe? Hoe blij moeten we zijn met het beleid van de gemeente om door te gaan met Tilburg te promoten als logistieke hotspot?

Inmiddels heeft de Noordraad (bij monde van de werkgroep WWV) de wijkregisseur (gemeente Tilburg) opnieuw gevraagd om in gesprek te gaan met de logistieke bedrijven. Zwaar verkeer zou gebruik moeten maken van de grotere rondwegen en niet dwars door wijken moeten rijden.