Spreekuur wijkraden

De spreekuren gaan in verband met het coronavirus tot nader bericht niet door.