Speeltoestellen Basisscholen

De wijkraden hebben dit najaar de bassischolen in Stokhasselt en Vlashof ondersteund met een financiële bijdrage voor nieuwe buitenspeeltoestellen op de schoolpleinen. Vanwege de coronapandemie konden de wijkraden minder activiteiten en evenementen organiseren en tegelijkertijd zijn er basisscholen in vooral de kwetsbare buurten, die juist nu wat extra’s kunnen gebruiken