Planteam Wagnerplein

Bij de plannen voor de herontwikkeling van het Wagnerplein willen de gemeente en BPD, de bewoners in de omgeving in een vroeg stadium betrekken. Daarom is in overleg met de wijkraden besloten een planteam Wagnerplein op te richten. Het is een team waarin naast de gemeente en de ontwikkelaar ook bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de directe omgeving zitten. Zij kunnen meedenken over de plannen en hebben een adviserende (niet bindende) rol. Het gaat onder andere om de bouw van circa 270 appartementen en 1700 m2 aan voorzieningen aan de zuidzijde van het plein en aan de randen van het Von Weberpark. Een en ander is nog in een fase van onderzoek. Naar verwachting duurt het duurt nog zeker drie jaar voordat de schop de grond in kan.

foto: Impressie Wagnerplein BPD

Op woensdag 20 juli jongstleden vond de startbijeenkomst plaats met het primaire doel het planteam op te richten. In deze kick-off bijeenkomst ging het vooral over het proces, de opdracht van het planteam en samenwerking (met werkafspraken). De inhoud komt bij een volgende bijeenkomst aan de orde wanneer het team ook definitief is samengesteld. Het uitgangspunt is te komen tot een team van maximaal 15 personen. Daarnaast kunnen 4 leden met een specialisme op afroep worden ingezet. Kandidaten konden zich opgeven t/m 31 augustus.