Oprichting werkgroep milieu

De Noordraad is op zoek naar wijkbewoners die samen met andere geïnteresseerden aan de slag willen met een nieuw op te richten werkgroep Milieu. Milieu in brede zin want we willen daar verschillende werkgebieden in onder brengen. We denken aan de energietransitie, schaliegas (boringen in Noord en Loon op Zand), hoogspanningsleidingen, groenbeheer en ecologie, Zwaluwenbunders, kwaliteit van water, lucht en leefomgeving. Heb je interesse in het onderwerp en wil je af en toe met mede-belangstellenden bij elkaar komen? En wil je de Noordraad van advies dienen? Dan komen we graag met je in contact. Stuur je bericht naar secretariaat@noordraad.nl