Opera Mozes in Egypte l 19 maart 2020

Het werk is los baseerd op de Exodus uit Egypte van de Israëlieten, geleid door Mozes, geschikt gemaakt voor het operatoneel door de introductie van een Opera7 MozesInEgypte foto1liefdesthema, waarin Farao’s zoon Amenophis (tenor) hun vertrek tracht te voorkomen, aangezien hij de Israëlitische Anaïs (soprano) liefheeft.

De opera opent met een verduisterd toneel, als de plaag van de duisternis wordt verjaagd door Mozes’ gebed, en het eindigt met het schouwspel van het uiteenscheiden van de Rode Zee en het verdrinken van Farao’s leger.