Selecteer een pagina

Onderwijs en Armoede en de Tilburgse politiek

In de Wijkkrant van april en augustus van dit jaar hebben we u gemeld dat we als gezamenlijke wijkraden in november 2020 een brief hebben gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Daarin hebben we erop gewezen dat verbetering van de leefbaarheid in delen van Tilburg-Noord op het gebied van armoede en onderwijs, niet kan wachten tot het jaar 2030. We hebben uitstroomgegevens van scholen meegestuurd en duidelijk gemaakt dat we – met het Manifest als basis – meer actie verwachten op het gebied van armoede en onderwijs van de gemeente. Inmiddels hebben we al meerdere malen onze verbazing uitgesproken over het uitblijven van een reactie van het college op onze brief.

Armoedebeleid
Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder en is er een tussentijds gesprek geweest met wethouder Lahlah die vanuit haar beleidsveld Armoede aangaf wat de hoofditems waren van haar beleid. De wethouder wil het armoedebeleid meer richten op het versterken van de kwaliteiten van de bewoners en niet op het voortzetten van oud beleid dat zich richtte op het financieel ondersteunen van deze bewoners. Ze wil generationele armoede tegengaan. (Armoede die van generatie op generatie overgaat.) Al bij al een ambitieus streven. Maar de wijkraden vragen zich af of dit beleid wel effectief is want armoede doet zich juist voor op plaatsen waar de zelfredzaamheid van mensen niet zo groot is.

Onderwijs
Eén van gebieden waar we als wijkraden inzet op verwachten om armoede (structureel) te bestrijden, is onderwijs. In ons Manifest (van 2017) zijn we daar duidelijk in: onderwijs en kinderopvang zijn cruciaal om problemen die in relatie staan tot armoede, aan te pakken. Wethouder Marcelle Hendrickx heeft onderwijs in haar portefeuille. Reden om samen met de scholen in Tilburg-Noord met haar in gesprek te willen gaan. Er waren afspraken gemaakt en voorbereidingen getroffen maar helaas kon een overleg niet plaatsvinden. Wel werd ons (wijkraden en scholen) duidelijk gemaakt dat oplossingen aangedragen moeten worden door het onderwijs zelf.

Opnieuw een brief gestuurd naar wethouder Hendrickx

Wethouder Marcelle Hendrickx, foto gemeente Tilburg

Half augustus hebben we een nieuwe poging ondernomen en als wijkraden een brief gestuurd naar wethouder Marcelle Hendrickx. Daarin hebben we opnieuw aangegeven dat aandacht voor kinderopvang en onderwijs noodzakelijk is. Dat de PACT-aanpak een goede investering is maar dat er meer nodig is. Om generationele armoede tegen te gaan is onderwijs cruciaal. Want als jongeren geen gedegen opleiding krijgen, zullen ze moeite krijgen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt en zal armoede ook hun deel zijn. We hebben haar in de brief gevraagd om hierover met de wijkraden in gesprek te gaan.

Tilburgse politiek is verantwoordelijk
De wijkraden zijn van mening dat de Tilburgse politiek de verantwoordelijkheid voor verbeteringen van het onderwijs niet bij bewoners en scholen kan neerleggen. Wijk Aan Zetvinden we een prima instrument en we verwachten goede ontwikkelingen van het PACT(People Acting in Community Together) en hopen op resultaten van de doorbraakinitiatieven, maar echte structurele oplossingen kunnen niet van bewoners komen; daar is de overheid voor nodig. Dat vraagt om beleid, voorzieningen, financiële middelen en misschien wel aangepaste wetgeving. En daarom willen we heel snel in gesprek met de wethouder.