Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Aaron ondersteunt al langer mensen als ze problemen hebben met hun computer. Hij is pas afgestudeerd als ICT-er en vindt het leuk dit voor mensen te doen. Tegelijkertijd zoekt hij naar een mogelijkheid om zijn eigen inkomen te verdienen. Ondernemerspunt Noord gaat met hem kijken hoe hij dit het handigste kan organiseren.

Mevrouw Mosrai uit Kabul is vrijwilligster in de Wereldkeuken van het Ronde Tafelhuis. Daar raakt zij in gesprek met een medewerker en vertelt hem dat zij plannen heeft om een cateringbedrijfje te beginnen. Zij wordt al snel doorverwezen naar Ondernemerspunt Tilburg-Noord. Daar krijgt zij de ondersteuning die zij nodig heeft om te kunnen starten.

Meneer Tahir uit Quirijnstok heeft in eigen land altijd als kleermaker gewerkt. Hij wil dat graag in Nederland ook weer zijn. Samen met een man die voor hem tolkt starten ze in Noord bij Beter Stokhasselt een naaiatelier en worden ondersteund bij de opzet van hun eigen bedrijfje.

Dit zijn drie voorbeelden van mensen die bij het Ondernemerspunt Noord ondersteuning kunnen aanvragen. De toekomst daagt hen, maar ook ons uit. Bij gemeente en instellingen in Tilburg-Noord kloppen regelmatig mensen aan met het voorstel om een kleine onderneming te starten. Vaak weet men niet goed hoe te starten, waar hulp te krijgen hiervoor en met welke regels en wetten men rekening moet houden. Hierdoor durven bewoners deze stap soms niet te maken of komen in de problemen met bijvoorbeeld het betalen van belastingen. Ook de crisis rond het coronavirus heeft ons geleerd dat dit soms een risicovol avontuur is. Om als kleine ondernemer aan de slag te gaan is ondersteuning van groot belang.

Ondernemerspunt Tilburg-Noord gaat vanaf 1 september deze ondersteuning bieden. Bewoners van Tilburg-Noord met kansrijke ideeën kunnen zich melden bij het Ondernemerspunt. Daar worden zij in contact gebracht met instellingen, organisaties en ondernemers met ervaring die hen kunnen helpen om de eerste stappen te zetten naar een businessplan. Hier beschikt men tevens over kennis en toegang tot Stimuleringsmaatregelen die door gemeente en overheid in het leven zijn geroepen om verder te komen met plannen voor een nieuwe onderneming. Het Ondernemerspunt maakt onderdeel uit van de PACT-plannen voor de wijk en kijkt ook of het bedrijfsplan past binnen de doorbraak projecten van PACT.

Ondernemerspunt Tilburg Noord is opgestart in het voorjaar van 2020. Het gaat om een initiatief van ondernemers, winkeliers, Het Ronde Tafelhuis, Beter Projecten, WonenBreburg, de Noordraad, Wijkraad Stokhasselt, ContourdeTwern, R-Newt, Gemeente Tilburg en anderen.

Voor meer informatie:
Thea van Blitterswijk, Het Ronde Tafelhuis: info@rondetafelhuis.nl

Pim Roijakkers, Beter Projecten ContourdeTwern: pimroijakkers@contourdetwern.nl