MOB-Terrein

De gemeente Tilburg wil het MOB-Complex aan de IJpelareweg (in noord, aan de overzijde van de Midden-Brabantweg) kopen. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen en dat zal waarschijnlijk dit najaar gebeuren. Het terrein is nu in handen van de Provincie. Het is de bedoeling dat er evenementen georganiseerd gaan worden die nu op andere plekken in de stad plaatsvinden. Het zou niet gaan om grootschalige evenementen want het terrein ligt in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en dat maakt dat er voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van het terrein om de natuur te beschermen. Naast de ecologische kant speelt ook zeker geluidsoverlast. In de vergunningsaanvraag moeten mogelijkheden worden opgenomen om het geluid te richten. Er zijn al enkele evenementen geweest op dit terrein zoals het Draaimolenfestival en toen bleek dat men in de wijk Stokhasselt te kampen kreeg met geluidsoverlast.

De wijkraden zijn – voorzichtig geformuleerd – niet blij met de plannen. Het terrein ligt op slechts een paar honderd meter afstand van de rand van Stokhasselt (waar zo’n 7500 mensen wonen) en dan is geluidsoverlast een reëel probleem. En dat is niet het enige probleem waar Tilburg-Noord mee geconfronteerd wordt. U heeft kennis kunnen nemen van het artikel over de mestfabriek en over de uitbreiding van het elektriciteitsstation achter de Sibeliusflat. We hebben te maken met overlast van vrachtverkeer op de Sweelincklaan. De gaswinning bij Loon op Zand en Waalwijk die verlengd wordt. De toename van maar liefst 5000 woningen in noord waarbij bewoners vrezen voor een aantasting van het groene karakter van ons stadsdeel. Prikkelarme woningen die er niet meer voor bewoners van noord maar voor Brabant moeten komen. En dan hebben we nog het vele zwerfafval vanuit de arbeidsmigranten-accommodatie en de sluiting van de Voedselbank niet te vergeten. We blijven in gesprek met de gemeente over deze en andere ontwikkelingen. Ook over de trage voortgang van het pact en de doorbraakinitiatieven, maar ons vertrouwen wordt wel erg op de proef gesteld.