Miljoenen van de EU voor Tilburg-Noord voor jongerenactiviteiten

Tilburg-Noord is een nieuw en uniek project rijker. Dat heeft de Europese Unie ook gezien. Waar gaat het om? In Tilburg-Noord behoren veel jongeren tot de risicogroep wat betreft criminaliteit. Daarvoor timmeren de gemeente en vele organisaties aan de weg. Vergeet daarbij niet dat in Tilburg-Noord 120 nationaliteiten gehuisvest zijn. De jongeren hebben rolmodellen nodig en alternatieven voor hun minder goed gedrag. Daarom is een kunst- en cultuurproject van start gegaan onder de naam ForwArt. Onthoud die naam want die zullen we meer gaan horen.

In dit project werken verschillende culturele organisaties als Corpo Máquina (dans), Het Zuidelijk Toneel (theater) en Fashion Clash (mode) samen met ROC, jongerenwerk, politie, woningcorporatie WonenBreburg en de gemeente Tilburg. En de resultaten en perspectieven die deze organisaties al hebben neergezet zijn zo goed dat de gemeente Tilburg bij de Europese Unie (EU) een verzoek heeft ingediend tot subsidie.

Tot grote vreugde heeft de EU 4,2 miljoen euro toegekend (voor een periode van drie jaren). En dat is geen vanzelfsprekendheid. Er waren 222 subsidieverzoeken bij de EU ingediend waarvan er 11 zijn gehonoreerd en Tilburg is de enige Nederlandse stad die in de prijzen is gevallen. Alle partijen – en de wijkraden niet minder – zijn dolgelukkig met deze impuls voor Tilburg-Noord.

Plannen worden de komende periode door partijen verder uitgewerkt en er worden activiteiten ontwikkeld in en voor Tilburg-Noord. Na de zomer zal ForwArt van start gaan met een kick-off-evenement.