Manifestatie in oktober gaan niet door

Door de bijgestelde coronamaatregelen kunnen de manifestatiebijeenkomsten van zondag 4, donderdag 8 en dinsdag 13 oktober helaas niet doorgaan. 

De wijkraden, gemeente, ContourdeTwern en Het Ronde Tafelhuis nodigen u uit voor informatiebijeenkomsten over de toekomst van Tilburg-Noord. Deze bijeenkomsten worden gehouden op:

  • Zondag 4 oktober 14.00 – 16.30 uur, MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250
  • Donderdag 8 oktober 19.30 – 22.00 uur, Wijkcentrum De Ypelaer, Corellistraat 10
  • Dinsdag 13 oktober 19.30 – 22.00 uur, Het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4

In verband met corona is vooraf inschrijven noodzakelijk via toekomst@tilburg-noord.nl of bij een van de genoemde locaties.

Wat is de aanleiding voor deze bijeenkomst? In het voorjaar van 2017 is door de wijkraden van Tilburg-Noord samen met Het Ronde Tafelhuis en ContourdeTwern een Manifest opgesteld. Dit Manifest met de titel ‘Op naar Nieuw Noord’ is aangeboden aan de wijkwethouder, Mario Jacobs. Het document heeft daarna nogal wat veroorzaakt. Zo is er een PACT gesloten tussen de gemeente, de organisaties die in Tilburg-Noord werkzaam zijn én vooral de bewoners van dit stadsdeel. Uitgangspunt daarbij is dat niet de gemeente of de professionele organisaties in de wijk bepalen hoe de wijk zich ontwikkelt, maar dat dat in samenspraak met of soms zelfs door de bewoners in de wijk wordt bepaald. De afgelopen maanden zijn er veel initiatieven genomen, waarbij actieve wijkbewoners zijn betrokken. Om een aantal te noemen: het Innovatielab, stedenbouwkundige visie en doorbraakinitiatieven. Maar ook van buiten de wijk kwamen er initiatieven op ons af, zoals Panorama-Lokaal, Corpo Máquina, Landschapspark Pauwels, Zwaluwenbunders, enz.

Slechts een deel van de bewoners van Tilburg is op de hoogte van bovenstaande ontwikkelingen. Reden waarom de wijkraden het van belang vinden om deze informatie te delen met de bewoners.

Dat willen we doen door het organiseren van een drietal bijeenkomsten in oktober. Door medewerkers van de gemeente Tilburg wordt u meegenomen in de ontwikkelingen. Ook een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en organisaties die in de wijk actief zijn, zullen verspreid over de bijeenkomsten aanwezig zijn.

Gelet op de beperkingen die corona ons oplegt, is vooraf inschrijven noodzakelijk. Als u over de initiatieven en de ontwikkelingen vragen hebt, verzuim dan niet het contact te zoeken met een van de leden van de wijkraad, of stel uw vraag via het speciaal daarvoor ingestelde emailadres: toekomst@tilburg-noord.nl . Wij hopen op een grote opkomst. Het gaat immers over de toekomst van uw woonomgeving.